Kosztowna działka na Przylesiu

Wiosną tego roku podjęto decyzję o przeznaczeniu około 2,5 mln zł na pozyskanie działki na Przylesiu. W przyszłości za obwodnicą Jabłonny ma powstać nowa szkoła podstawowa. Okazuje się, że gmina mogła nie wydawać nawet złotówki, ponieważ jest właścicielem znajdującej się w pobliżu działki o powierzchni 27915m2. Żeby wybudować tam szkołę, trzeba tylko zmienić plan miejscowy. Wójt jednak zamiast rozpocząć tę procedurę, przekonywał radnych do zakupu kolejnej działki.

Od lat w Jabłonnie mówiło się o pomyśle budowy nowej szkoły na tzw. osiedlach za obwodnicą. Przez większość kadencji wójt Jarosław Chodorski nie wykazywał większego zainteresowania tym tematem. Sytuacja zmieniła się w tym roku, tj. parę miesięcy przed wyborami samorządowymi. Wójt, aby pozyskać głosy mieszkańców jabłonowskich osiedli, postanowił stanąć do przetargu organizowanego przez Polską Akademię Nauk i wydać ok. 2,5 mln zł na nabycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Akademijnej w Jabłonnie. Eksperci wskazywali, że wójt powinien negocjować bezpłatne pozyskanie terenu, biorąc pod uwagę, że działką zainteresowana była jedynie gm. Jabłonna.

W ostatnich tygodniach dotarły do nas informacje, że J. Chodorski nie musiał pozyskiwać działki od PAN, ponieważ gmina w pobliżu dysponuje gruntem przeznaczonym pod usługi zdrowia i opieki społecznej. W przeszłości pojawił się pomysł, aby na tej działce wybudować szpital. Pomysł ten w końcu upadł i działka jest niewykorzystywana. Aby na wspomnianej działce wybudować szkołę, wystarczy zmienić miejscowy plan.

– Zmiana planu jest oczywiście możliwa, niemniej w pełnej procedurze planistycznej i po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Gminy Jabłonna. W tym przypadku w/w plan miejscowy obowiązuje bez zmian od roku 2011 i obecnie nie przystąpiono do jego zmiany – potwierdza Paweł Seweryniak, kierownik Referatu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Jabłonna.

Według naszego informatora, wójt mógł nie zdecydować się na zmianę planu, ponieważ nie wyrobiłby z całą procedurą przed wyborami. Prawdopodobnie dlatego w pośpiechu pozyskano działkę od PAN, aby zdążyć jeszcze przed jesienią. Tylko czy gm. Jabłonna stać na wydanie ok. 2,5 mln zł, bo wójt zamierza wykorzystać ten zakup w swojej kampanii wyborczej?

Jabłonna Dla Mieszkańców