Kontrowersyjny etat koordynatora Zespołu Prawnego

Do niedawna pojawiały się obawy, że Urząd Gminy mógł dzielić zamówienia dotyczące obsługi prawnej, aby móc obejść przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. Podpisywano bowiem odrębne, krótkoterminowe umowy z Kancelarią Radcy Prawnego Sławomira Markowskiego. Gmina w końcu znalazła wyjście z kłopotliwej sytuacji i stworzyła jednoosobowy zespół prawny. Etat w urzędzie otrzymał dotychczasowy radca prawny.

Wiosną bieżącego roku radni wskazywali, że kancelaria prawna, która obsługuje jabłonowski urząd, otrzymuje ok. 16.500 zł miesięcznie za wykonywanie dwóch odrębnych zamówień: obsługi prawnej bieżącej oraz zastępstwa procesowego gminy. Gdyby umowy były przedłużone do końca 2016 roku, kancelaria S. Markowskiego mogłaby zarobić ok. 198.000 zł. Ta kwota przekroczyłaby wartość 30.000 euro, od której obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym mogłoby dojść do dzielenia zamówień w celu ominięcia procedur przetargowych.

Co zrobił zatem wójt Jarosław Chodorski? Pod koniec kwietnia rozpisał konkurs na stanowisko radcy prawnego – koordynatora zespołu. Jak okazało się, wpłynęła tylko jedna oferta aplikacyjna. Niespodzianki nie było, ponieważ kandydatem był S. Markowski, który ostatecznie znalazł zatrudnienie w urzędzie.

Nasz dziennikarz postanowił zadać przy pomocy wiadomości e-mail parę pytań odnośnie Zespołu Prawnego, na którego czele stanął nowy koordynator:

Daniel Szablewski (Jabłonna Dla Mieszkańców): Ilu pracowników liczy zespół prawny? Proszę wymienić pracowników tej komórki.
Michał Smoliński (Urząd Gminy): Zespół Prawny składa się w tej chwili z 1 osoby.

DS: Czy urząd zatrudni kolejne osoby do tego zespołu? Jeśli tak, to ile i kiedy? Jeśli nie, to dlaczego?
MS: W chwili obecnej Urząd nie rozważa takiej możliwości.

DS: Jakie miesięczne wynagrodzenie otrzymuje p. Sławomir Markowski w związku z funkcją koordynatora zespołu prawnego?
MS: Nie mogę udzielić informacji z uwagi na tajemnicę wynagrodzenia.

DS: Czy umowa z p. Markowskim jest podpisania na zasadzie zadaniowego trybu pracy czy godzinowego? Jeśli godzinowego, proszę o podanie informacji, w jakich godzinach p. Markowski wykonuje pracę koordynatora zespołu prawnego.
MS: Pan Markowski jest zatrudniony zgodnie z regulacjami ustawy o radcach prawnych. Umowa o pracę nie wyszczególnia godzin, w których p. Markowski pełni funkcję koordynatora zespołu prawnego.

DS: Czy p. Markowski jest do dyspozycji urzędników każdego dnia w godzinach pracy Urzędu Gminy?
MS: Pan Markowski jest do dyspozycji urzędników trzy dni w tygodniu, w godzinach pracy Urzędu.

DS: Proszę o przedstawienie informacji dotyczących umów, które obowiązywały lub obowiązują w tym roku, między gminą a firmą, którą reprezentuje p. Markowski. Proszę, aby określić nazwy zadań, okresy świadczonych usług oraz koszty.
MS: Odpowiedź na Pana pytanie zawarta jest w centralnym rejestrze umów i porozumień w Urzędzie Gminy Jabłonna, który dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna.

Według wspomnianego rejestru Kancelaria Radcy Prawnego Sławomira Markowskiego będzie otrzymywać miesięcznie kwotę 7.500 zł i zasądzone koszty zastępstwa procesowego (netto). Umowa obowiązuje od 1 czerwca do 31 grudnia br.

Analizując odpowiedzi, które sporządził urząd, od razu nasuwają się pytania: w jakim celu gmina utworzyła stanowiska koordynatora Zespołu Prawnego, który składa się tylko z jednej osoby i dlaczego obecnie nie jest brana po uwagę rozbudowa tejże komórki?

Dziwi również fakt, że urzędnicy mają dostęp do urzędowego radcy prawnego tylko trzy razy w tygodniu, mimo że w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko koordynatora była zawarta informacja, że jednozmianowa praca będzie wykonywana w wymiarze pełnego etatu w siedzibie urzędu.

Dlaczego urząd nie chce również odpowiedzieć na pytanie, jakie wynagrodzenie otrzymuje S. Markowski jako koordynator? Czy przypadkiem nie jest to kwota, na jaką zawierano umowy z kancelarią S. Markowskiego? Niestety urząd nie pozwolił nam na sprawdzenie tego.

Jabłonna Dla Mieszkańców