Komisja Rewizyjna sprawdza sprawozdanie budżetowe

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Teraz materiały analizują radni z Komisji Rewizyjnej.

W poniedziałek, 20 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, podczas którego jej członkowie analizowali sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Jak powiedziała Beata Stolarska, skarbnik gminy, sprawozdanie jest podstawą do wniosku Komisji Rewizyjnej o wydanie absolutorium dla wójta za wykonanie budżetu.

W trakcie obrad pani skarbnik omówiła przygotowane materiały, po czym Adam Krzyżanowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał uchwałę RIO, która pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie budżetowe. Nie zabrakło również pytań ze strony radnych, którzy dopytywali o kwestie dotyczące m.in. CEKS czy remontu gminnego przedszkola w Jabłonnie.

W następny poniedziałek radni z Komisji Rewizyjnej będą obradować ponownie. Dzisiaj skupili się na analizie sprawozdania za wykonanie ubiegłorocznego budżetu, natomiast za tydzień będą pracować nad sprawozdaniami finansowymi.

Jabłonna Dla Mieszkańców