Komisja Rewizyjna: skarga na wójta zasadna!

Niejasności związane z Akcją Zima 2016 odbijają się czkawką wójtowi Jarosławowi Chodorskiemu. Pod obrady Komisji Rewizyjnej trafiła skarga dotycząca jego niewłaściwego postępowania względem dzieci i nauczycieli podczas ferii zimowych. Radni przegłosowali ją pozytywnie. Teraz skarga będzie rozpatrywana na sesji Rady Gminy.

W lutym Rada Szkoły przy Szkole Podstawowej w Jabłonnie wystosowała pismo do wojewody, w którym poinformowała o niewłaściwym zachowaniu wójta Chodorskiego w stosunku do nauczycieli i dzieci podczas Akcji Zima 2016. Zwrócono uwagę, że ze strony Urzędu Gminy doszło do wielu nieprawidłowości: umowy dla opiekunów zostały dostarczone dopiero w drugim tygodniu ferii zimowych, mimo że ci pracowali już od początku ich trwania, narażono na stres najmłodsze dzieci w związku z decyzją o wcześniejszym zakończeniu akcji w szkole, a także nie wywiązano się z obietnic złożonych nauczycielom.

Jak udało się nam ustalić w marcu, Urząd Wojewódzki przekazał sprawę do wyjaśnienia Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty, który ostatecznie skierował ją do Rady Gminy. Podczas poniedziałkowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej radny Arkadiusz Syguła poinformował, że Urząd Wojewódzki zdecydował, iż na temat zasadności skargi powinna wypowiedzieć się Rada Gminy, która jest organem kontrolującym pracę wójta.

Dlatego też zbadanie skargi zlecono zespołowi skargowemu, po czym ta trafiła pod obrady komisji. Skarga została uznana przez komisję za zasadną: za pozytywną opinią byli radni A. Syguła i Adam Krzyżanowski, od głosu wstrzymała się Bogumiła Majewska, przeciwko zagłosował Tomasz Wodzyński, a na posiedzeniu nie pojawił się Wojciech Nowosiński. W historii jabłonowskiego samorządu jeszcze nie zdarzyło się, żeby Komisja Rewizyjna przegłosowała skargę na wójta pozytywnie – jest to zatem pierwsza taka sytuacja. W kwietniu skarga trafi na sesję Rady Gminy, gdzie wszyscy radni podejmą decyzję, co do jej zasadności.

Podczas posiedzenia stanowisko dotyczące skargi przedstawił także Urząd Gminy. Sekretarz Joanna Gwadera tłumaczyła, że działania wójta były prowadzone z poszanowaniem przepisów prawa, natomiast takie błędy jak brak umów na czas, należy w przyszłości wyeliminować. W stanowisku poinformowano, że już wyciągnięto konsekwencje służbowe. Sekretarz stwierdziła, że skarga nie zasługuje na uznanie. Innego zdania byli radni z Komisji Rewizyjnej, którzy negatywnie zaopiniowali stanowisko urzędu.

Należy dodać, że uznanie skargi za zasadną przez Komisję Rewizyjną i możliwe, że już niedługo także przez Radę Gminy, to nie jedyne konsekwencje, które może ponieść wójt. Już wcześniej radni obniżyli J. Chodorskiemu wynagrodzenie, a cały czas czekamy na wyniki kontroli, którą przeprowadza w gminie Państwowa Inspekcja Pracy.

Jabłonna Dla Mieszkańców