KOMENTARZ MIESZKAŃCA: „Gdzie Wy jesteście?”

– Przejrzystość działań, czyli jedno z haseł wyborczych naszego wójta, jest w okrutny sposób wypaczone – pisze do nas mieszkanka Jabłonny. Zapraszamy do zapoznania się z listem, który trafił na skrzynkę elektroniczną redakcji „Jabłonna Dla Mieszkańców”.

Szanowni Współmieszkańcy Gminy Jabłonna – wyborcy Wójta Chodorskiego. Gdzie Wy jesteście?

Ośmielam się napisać ten list, ponieważ jestem poważnie zaniepokojona obecnymi działaniami naszego Włodarza. Oglądając natomiast relacje z sesji Rady Gminy nie mogę się doszukać wśród obecnych chociażby członków komitetu wyborczego naszego Wójta. Dlaczego byliście tylko obecni na tej najprzyjemniejszej części wójtowania, czyli ślubowaniu, a teraz zostawiliście chłopa samego?

Przyjmuję, że relacji z posiedzeń Rady Gminy nie oglądacie, więc w krótkich słowach przedstawię jak one wyglądają. Otóż na żadne pytanie radnych czy obecnych na posiedzeniach mieszkańców, Wójt nie udzielił merytorycznej odpowiedzi. Zawsze odpowiada – pracujemy nad tym, jest w trakcie opracowywania czy zajmujemy się tym tematem. Wielokrotnie też na zadane pytania Wójt prosi o odpowiedź obecnych na sesji pracowników, którzy niewiele więcej wiedzą. Od roku nie jest opracowana strategia rozwoju naszej gminy. Nie jest wykonywany w zakresie inwestycji tegoroczny budżet.

Przejrzystość działań – jedno z haseł wyborczych naszego Wójta – jest w okrutny sposób wypaczane. Dowody, proszę bardzo. Na sesji pada pytanie o remont gabinetu Wójta. Wójt informuje, że meble będą stare, drzwi będą stare. Po remoncie okazuje się, że i meble są nowe i drzwi są nowe. Całość kosztowała wraz z zasłonami i firanami (zasłony i firany kosztowały ponad 7000 zł) zamiast ok. 30000 zł prawie 90000 zł. Jeżeli chcecie Państwo więcej szczegółów w tym temacie, poproście  o udostępnienie informacji publicznej. Na sesji w dniu 28 października br. pada pytanie o wyjazd w poszukiwaniu gminy partnerskiej do Włoch. Pomimo że już 25 października bilety były kupione, to Wójt odpowiada, że nie ma jeszcze konkretnych ustaleń i jak będą to poinformuje o tym Radę. To już jest oczywiste mijanie się z prawdą. Następnie kilka miesięcy temu Wójt  kupuje od GS, pomimo początkowego sprzeciwu części radnych,  budynek przy Zegrzyńskiej, ponieważ chce poprawić warunki mieszkaniowe osób zamieszkujących tzw. porodówkę. Mija kilka miesięcy i jak wynika z wypowiedzi obecnej (nowej) Naczelnik Wydziału Inwestycji w ogóle nie ma jeszcze planu remontu-przebudowy tego budynku pod lokale socjalne czy komunalne. Kiedy więc poprawi tym ludziom warunki mieszkaniowe i czy podawany przez wójta argument był prawdziwy?

Osobnym tematem jest prowadzenie polityki kadrowej przez Wójta. Nie wiem czy Państwo wiecie, że już dwie osoby zostały zwolnione dyscyplinarnie i oczywiście złożyły wnioski do sądu o odszkodowanie. Kto zapłaci odszkodowanie? A nie będzie ono wynosić kilka tysięcy, tylko kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt tysięcy to chodnik lub oświetlenie na jednej z ulic naszej gminy – to miało być zgodnie z programem wyborczym Wójta.

Ponadto proszę Państwa nie sztuka zwolnić wszystkich pracowników i zatrudnić nowych, sztuką jest umiejętność kierowania ludźmi. Do tego jednak jest potrzebna wiedza i doświadczenie. Wiedza umożliwia wyegzekwowanie od pracowników należytego wykonywania obowiązków. Nowo zatrudnieni pracownicy gorzej wykonują swoje obowiązki od poprzednich. Nowa Pani Sekretarz wszystko utajniłaby przed mieszkańcami a nawet przed radnymi, najchętniej wyeliminowałaby także udział mieszkańców w posiedzeniach komisji tematycznych Rady oraz sesjach Rady Gminy. Nowa Naczelnik Wydziału Inwestycji mówi, że w Izabelinie skąd pochodzi, ludzie czekają na chodnik 40 lat. Nowy Wicewójt pracuje już kilka miesięcy nad rozbudową kanalizacji w gminie i końca nie widać. Może na koniec kadencji plan będzie. Nasuwa się więc pytanie czy nowo zatrudnieni pracownicy mają odpowiednie wykształcenie, które powinno przekładać się na wiedzę konieczną do należytego wykonywania pracy.

Faktem jest natomiast, że utrudniony był udział radnych w komisjach rozstrzygających konkursy w sprawie wyboru nowych pracowników. A pozyskiwanie środków zewnętrznych? W tym temacie odsyłam do retransmisji z sesji, na której ten temat był poruszany.

Mieszkanka Jabłonny
(imię i nazwisko do wiadomości redakcji)