Kolejne lasy pójdą do wycięcia?

Urząd Gminy przygotował na ostatnią sesję projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego blisko czterech hektarów lasu w Trzcianach. Wśród radnych zdania były podzielone, ale większość zagłosowała – zgodnie z prośbą urzędników – za zdjęciem ochronności.

W ostatnich miesiącach jest to już kolejna uchwała przygotowana przez urząd, na którego czele stoi wójt Jarosław Chodorski, w sprawie opinii odnośnie zdjęcia charakteru ochronnego lasu. Na lutową sesję Rady Gminy urzędnicy przygotowali projekt dotyczący działek położonych w Trzcianach o łącznej powierzchni ok. 3,7 ha.

Jak tłumaczyła gmina, wspomniane działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego mają przeznaczenie leśne, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Za pozytywną opinią w sprawie zdjęcia ochronności zagłosowało 8 radnych: Zenon Chojnacki, Teresa Gałecka, Marta Lipińska, Bogumiła Majewska, Wojciech Nowosiński, Dorota Świątko, Tomasz Wodzyński i Marek Zieliński. Przeciwko było 6: Mariusz Grzybek, Paweł Krajewski, Adam Krzyżanowski, Witold Modzelewski, Artur Szymkowski i Arkadiusz Syguła, natomiast Włodzimierz Kowalik nie był obecny podczas głosowania.

Teraz decyzję w sprawie odlesienia bądź nie podejmie starosta.

Jabłonna Dla Mieszkańców