Kolęda: Rajszew i Skierdy

Już w poniedziałek rozpoczną się wizyty duszpasterskie na terenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Rajszewie. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem kolędy na najbliższy tydzień.

– 28.12.2015 r. (poniedziałek), od godz. 10.00 – ul. Mazowiecka od pierwszych numerów – od Jabłonny – do lasu i domy w lesie oraz ul. Storczykowa i ul. Jaśminowa,
– 29.12.2015 r. (wtorek), od godz. 10.00 – ul. Mazowiecka – od lasu do ul. Golfowej i ul. Golfowa,
– 30.12.2015 r. (środa), od godz. 10.00 – ul. Mazowiecka od Skierd do ul. Malwowej i ul. Malwowa,
– 2.01.2016 r. (sobota), od godz. 10.00 – Rajszew ul. Mazowiecka od ul. Malwowej do Golfowej.