W Janówku Drugim zostają na starej działce

Mieszkańcy Janówka Drugiego nie będą musieli opuszczać działki, przy której obecnie znajdują się plac zabaw, siłownia pod chmurką oraz kontener użytkowy. Teresa Gałecka przekonała radnych, żeby gmina wydała 330 tys. zł na zakup działki przy ul. Kwiatowej.

– Miesiąc wcześniej procedowaliśmy nad tą uchwałą i zdecydowaliście państwo, żeby poszukać na terenie sołectwa działkę, która zaspokoiłaby potrzeby mieszkańców. Do tego tematu przyłożyła się rada sołecka wraz z sołtysem i znaleźli dwie działki – mówiła na ostatniej sesji radna Teresa Gałecka.

Jeden z okolicznych mieszkańców dogadał się z urzędem, co do sprzedaży działki w innej lokalizacji, ale kilka dni później wycofał się z porozumienia i podwyższył cenę. Z kolei druga działka nie spełniała oczekiwań mieszkańców, co do możliwości jej zagospodarowania. W związku z tym mieszkańcy oraz T. Gałecka postanowili przekonać radnych do wyrażenia zgody na zakup dotychczasowej terenu w dotychczasowej lokalizacji.

– Nie chciałabym, żeby zebrania wiejskie znowu odbywały się w domu sołtysa, a dzieci z Janówka Drugiego nie miały, gdzie się pobawić. Ta działka jest bardzo ważna dla mieszkańców – stwierdziła T. Gałecka.

– Działka na dzisiaj spełnia wszystkie nasze oczekiwania. Jestem zadowolony, że Janówek od lat dzierżawi tę działką i mieszkańcy mogą przychodzić tam z dziećmi czy organizować okolicznościowe imprezy. Wkład włożony w działkę nie jest tylko pieniężny. Jako mieszkańcy przygotowywaliśmy ją do stanu, który jest teraz. Kiedyś sam siałem trawę, czy co roku rozgarniam piaskownicę. Lepszej alternatywy na dziś nie ma – dodał Mirosław Podgrudny, sołtys Janówka Drugiego.

Zdania w sprawie zakupu działki były podzielone. Dorota Świątko, wiceprzewodnicząca rady zauważyła, że sołectwu jest potrzebne miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli spotykać się. Dodała również, że w przyszłości na działce nie powstanie budynek mieszkalny, tylko może świetlica, więc działka ma odpowiednią szerokość. Z kolei Mariusz Grzybek stwierdził, że skoro nie została zrobiona analiza dotycząca tej działki, to radni podejmują w ciemno decyzję o wyrażeniu zgody na jej zakup. Ostatecznie większość radnych zagłosowało za nieprzenoszeniem miejsca spotkań w Janówku Drugim.

Jabłonna Dla Mieszkańców