Janosik ominął Jabłonnę

Jabłonna w tym roku nie będzie musiała płacić „janosikowego”. Obowiązkowymi wpłatami do budżetu państwa zostali obciążeni nasi sąsiedzi z Wieliszewa i Nieporętu oraz powiat legionowski.

Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na mieszkańca gminy jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju, dokonują wpłat do państwa, z przeznaczeniem na tzw. „janosikowe”. W przypadku powiatów próg ten ustalony jest na 110% wskaźnika ustalonego dla wszystkich powiatów.

W tym roku gm. Nieporęt zapłaci 884.620 zł „janosikowego”, gm. Wieliszew 585 zł, natomiast powiat legionowski 9.419.351 zł. Nasza gmina nie została zobowiązania do dokonania wpłaty.

Jabłonna Dla Mieszkańców