W Jabłonnie rozpoczyna się dekomunizacja

Urząd Wojewódzki zwrócił się do gminy o przeanalizowanie nazw ulic i ewentualną ich dekomunizację. Mieszkańcy mogą podpowiedzieć, które nazwy jednoznacznie kojarzą się z reżimem komunistycznym.

Na początku września weszła w życie Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W związku z tym wojewoda zwrócił się m.in. do jabłonowskiego urzędu o przeanalizowanie obowiązujących nazw, w tym również dróg, ulic o placów.

– Zgodnie z ustawą, obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia, daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny, zmienia właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego – informuje Urząd Gminy.

Również mieszkańcy gm. Jabłonna mogą pomóc w dekomunizacji budzących kontrowersje nazw. Wystarczy do końca listopada wskazać urzędnikom ich lokalizacje. Informacje można przekazać mailem na adres urząd@jablonna.pl lub tel. 22 76 77 311.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Krzysztof Białoskórski / Sejm