Jabłonna przekaże pieniądze na szpital

Gmina Jabłonna przekaże 50.000 zł na rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w szpitalu w Nowym Dworze Mazowieckim. Taką decyzję podjęli radni podczas ostatniej sesji.

W 2018 roku Nowodworskie Centrum Medyczne wyremontuje obecną część SOR-u oraz dobuduje nową wraz z infrastrukturą techniczną. Szpital w Nowym Dworze Mazowieckim przeznaczy na ten cel prawie 7 mln zł. Większość tej kwoty pochodzi z dofinansowania. Pomoc obiecały również samorządy. Podczas marcowej sesji Rady Gminy przeznaczono 50.000 zł na dotację dla powiatu nowodworskiego w celu poprawy efektywności systemu ratownictwa poprzez rozbudowę i doposażenia SOR.

Ze szpitala w Nowym Dworze Mazowiecki korzystają pacjenci m.in. z terenu gm. Jabłonna.

Jabłonna Dla Mieszkańców