Jabłonna przekazała kasę na szkołę specjalną

W mijającym tygodniu odbyło się uroczyste otwarcie nowego skrzydła Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Rozbudowę szkoły wsparła finansowa m.in. gm. Jabłonna, która przeznaczyła na ten cel blisko 200.000 zł.

W środę, 6 kwietnia nastąpiło otwarcie nowej części PZSiPS. W uroczystości wzięli udział samorządowcy z terenu naszego powiatu na czele ze starostą Robertem Wróblem, nauczyciele oraz uczniowie. Miłym gestem ze strony samorządowców, było wspólne przekazanie tablicy multimedialnej, której fundatorami były starostwo oraz gminy.

Uroczystość była zwieńczeniem prac, na które wydano 5.073.571 zł. W ramach tych środków rozbudowano szkołę o 4 sale, zaplecze sanitarne i gospodarcze oraz łącznik. Ponadto wykonano termomodernizację istniejącego budynku, wymieniono windę oraz zagospodarowano teren (drogi dojazdowe, parkingi, plac zabaw, zieleń, ogrodzenie i odwodnienie).

Inwestycję wsparły gminy z terenu naszego powiatu, przekazując łącznie 1.175.500. Z tej kwoty Urząd Gminy Jabłonna wyłożył 195.500 zł. Należy podkreślić, że starostwo pozyskało na rozbudowę szkoły również środki zewnętrzne – 37.780 zł z PFRON na windę i 740.036 zł w ramach inicjatywy Jessica na termomodernizację.

W trakcie uroczystości nie zabrakło programu artystycznego. Za jego wykonanie byli odpowiedzialni wolontariusze oraz uczniowie.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie