Jabłonna pomoże wybudować pomnik Radziwiłła

Na terenie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu powstanie pomnik księcia Konstantego Mikołaja Radziwiłła. Nasza gmina będzie jednym z fundatorów – przeznaczy na ten cel 5 tysięcy złotych.

Podczas przedwakacyjnej sesji Rada Gminy wyraziła zgodę na przeznaczenie 5.000 zł na budowę pomnika – zasłużonego dla powiatu legionowskiego – księcia Konstantego Mikołaja Radziwiłła w Zegrzu. Wykonanie zadania będzie kosztować 30.000 zł i w jego realizację włączą się wszystkie gminy z terenu naszego powiatu oraz starostwo.

Książę Konstanty Mikołaj Radziwiłł urodził się 10 lipca 1902 roku w majątku Sichów k. Staszowa. W 1924 roku książę ukończył Akademię Handlową w Antwerpii, a w 1926 Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu i uzyskał stopień podporucznika rezerwy kawalerii z przydziałem do 4. Pułku Strzelców Konnych w Płocku. Po zakończeniu służby zarządzał swoimi dobrami w Zegrzu.

Wziął udział w kampanii wrześniowej jako ochotnik, pełniąc funkcję obserwatora lotniczego w Samodzielnej Grupie Operacyjnej „Polesie” generała Franciszka Kleeberga. Aresztowany przez Niemców 6 października 1939 roku, był więziony w Pułtusku. Zwolniony w marcu 1940 roku dzięki protekcji króla włoskiego Wiktora Emanuela III i staraniom Maurycego Potockiego zamieszkał w gajówce Arciechów.

W 1941 roku wstąpił do Związku Walki Zbrojnej gdzie pełnił funkcję kwatermistrza III batalionu I Rejonu Legionowo w VII Obwodzie Okręgu Warszawskiego „Obroża”. 19 czerwca 1944 roku został mianowany porucznikiem rezerwy. W czasie Powstania Warszawskiego walczył jako dowódca 9 kompanii III batalionu w rejonie Legionowo–Jabłonna–Nieporęt. Jego przełożonym był Bronisław Tokaj ps. „Bogdan”. W sierpniu 1944 został zatrzymany przez Niemców. Został zamordowany we wrześniu 1944 roku w forcie zegrzyńskim.

Książę został pośmiertnie odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Medalem Wojska Polskiego i Krzyżem AK.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. wikipedia