Jabłonna to inwestycyjne dziady?

– Jabłonna to dziady. Nic w tym budżecie nie ma dla Jabłonny. Taka jest prawda – ocenia planowany na 2018 roku budżet radny Tomasz Wodzyński. Jabłonna pod względem inwestycji będzie pominięta kosztem Chotomowa i wsi zachodnich?

Parę dni temu w związku z Komisją Budżetową wywiązała się dyskusja między jabłonowskimi radnymi odnośnie inwestycji w największej wsi na terenie naszej gminy. Okazało się, że łączna kwota zadań literalnie dedykowanych Jabłonnie jest podobna do kwoty przeznaczonej na budowę ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul. Modlińską, czyli wynosi tylko około 1,5 mln zł.

– Miałem zabrać głos a propos dużych sum dla Jabłonny i Chotomowa. Jabłonna to dziady. Nic w tym budżecie nie ma dla Jabłonny. Taka jest prawda – ocenił T. Wodzyński.

Wojciech Nowosiński zauważył, że jeśli samorządowcy zdecydowali się wykonywać kanalizację i wodociąg w Chotomowie, to obecna sytuacja jest konsekwencją tej decyzji. Dodał, że w zakresie innych inwestycji prosili, żeby w jakiś sposób były zrównoważone.

Radny Marek Zieliński zwrócił uwagę, że w przyszłorocznym budżecie mogą być zapisane jeszcze inne inwestycje, które będą realizowane w Jabłonnie, ale zostało to tak przedstawione, że w projekcie tego nie widać. Prawdopodobnie miał na myśli zadania dotyczące całej gminy, gdzie część prac może być realizowana także w Jabłonnie, np. ścieżki rowerowe, termomodernizacja Domu Ogrodnika czy wodociągi.

Autorem projektu budżetu na 2018 rok jest wójt Chodorski.

W projekcie budżetu na 2018 rok widnieją następujące zadania przyporządkowane do Jabłonny:

– 100.000 zł – wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonnie

– 500.000 zł – remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonnie

– 8.500 zł – zakup i montaż dwóch wiat przystankowych przy ul. Szkolnej w Jabłonnie (fundusz sołecki)

– 266.300 zł – adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonnie

– 150.000 zł – wykonanie projektu hydroizolacji i odwodnienia oraz przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o.  w budynku Urzędu Gminy

– 3.500 zł – zakup specjalistycznej pilarki spalinowej do cięcia drewna na wyposażenie OSP Jabłonna

– 68.000 zł – wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Przedszkola Gminnego w Jabłonnie

– 60.500 zł – wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jabłonnie

– 150.000 zł – dokumentacja przebudowy Szkoły Podstawowej w Jabłonnie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż.

– 10.300 zł – wykonanie instalacji elektrycznej i sieci komputerowej w pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Jabłonnie

– 5.500 zł – zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Jabłonnie

– 30.000 zł – wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Jabłonnie

– 25.000 zł – zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Gminnego w Jabłonnie

– 8.500 zł – zakup zmywarko-wypażarki do Przedszkola Gminnego w Jabłonnie

– 32.000 zł – urządzenie terenu GPSZOK w Jabłonnie

– 25.000 zł – budowa oświetlenia ul. Malborskiej

– 8.500 zł – zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonnie (fundusz sołecki)

Suma: 1.451.600 zł

Jabłonna Dla Mieszkańców