Jabłonna będzie płacić odszkodowania za brak ścieżek rowerowych?

– Pragniemy także oświadczyć, że jeżeli w wyniku zaniechań w realizacji obowiązków, jakie przyjęła na siebie Gmina Jabłonna, pozostałym gminom partnerskim zmniejszona lub cofnięta zostanie kwota dofinansowania to wystąpią one ze stosownym roszczeniem odszkodowawczym – ostrzegają wójta Chodorskiego włodarze sąsiednich gmin. Jabłonowski urząd ma coraz większe problemy z budową ścieżek rowerowych, a czasu na wykonanie inwestycji jest coraz mniej.

W czwartek, 21 czerwca Roman Smogorzewski, prezydent Legionowa, Jacek Kowalski, burmistrz Nowego Dworu Maz., Paweł Kownacki, wójt gm. Wieliszew, Sławomir Mazur, wójt gm. Nieporęt, Tomasz Dąbrowski, burmistrz Łomianek, Antoni Kręźlewicz, wójt gm. Czosnów i Krzysztof Chaciński, burmistrz Radzymina wystosowali do wójta Jarosława Chodorskiego specjalne pismo odnośnie budowy ścieżek rowerowych na terenie gm. Jabłonna.

– Pragniemy wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie związane z nierozstrzygnięciem do chwili obecnej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jabłonna. Zwracamy także uwagę, że postęp realizacji projektu w przypadku Gminy Jabłonna jest niewystarczający i znacząco odbiega od prezentowanego przez pozostałe gminy. Powoduje to ryzyko niedotrzymania końcowego terminu realizacji projektu, wyznaczonego dla wszystkich jego partnerów – informują włodarze sąsiednich gmin.

Prezydent, burmistrzowie i wójtowie dodają, że gm. Jabłonna wystąpiła już o wyłączenie części planowanych pierwotnie odcinków dróg rowerowych, zachowując pełną kwotę dofinansowania na znacznie ograniczony zakres prac.

– Partnerzy projektu nie wyrażą jednak zgody na dalszą ingerencję w jego przedmiot – czytamy w piśmie. – Pragniemy także oświadczyć, że jeżeli w wyniku zaniechań w realizacji obowiązków, jakie przyjęła na siebie Gmina Jabłonna, pozostałym gminom partnerskim zmniejszona lub cofnięta zostanie kwota dofinansowania to wystąpią one ze stosownym roszczeniem odszkodowawczym – dodają władze sąsiednich gmin.

Partnerzy projektu odnieśli się również do pomysłu wykonania kolejnego etapu budowy ścieżek rowerowych, którego realizację wójt Chodorski deklaruję w kolejnych latach.

– Dodatkowo, w sytuacji, w której Gmina Jabłonna nie wykona planowanych odcinków dróg rowerowych, trudne do uzasadnienia staje się również ubieganie się przez nią o środki w ramach II etapu realizacji ścieżek – informują.

Jabłonna Dla Mieszkańców