JABŁONNA. Basen znowu czynny

Pływalnia w Jabłonnie została ponownie otwarta po przerwie spowodowanej obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa. Jak zapewnia Urząd Gminy ceny biletów pozostają bez zmian, a zdecydowano się jedynie na skrócenie czasu przebywania w wodzie do 40 minut.

Pływalnia będzie działać od poniedziałku do niedzieli w godzinach 11.00-19.00. Wejścia do wody przewidziane są tylko o pełnych godzinach, tj. pierwsze o godz. 11.00, a ostatnie o godz. 18.00. Czas przebywania w wodzie został skrócony do 40 minut. Basen w sierpniu otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych indywidualnym pływaniem i nauką pływania, natomiast nie będą się odbywały zajęcia grupowe (aqua aerobic itp.)

Ceny biletów pozostają bez zmian – bilet dla osób dorosłych kosztuje 9 zł, bilet dla dzieci i studentów 8 zł. Osoby z jabłonowską Kartą Dużej Rodziny mogą skorzystać z 50% ulgi.

Zasady działania pływalni w Jabłonnie:
1. Z pływalni mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
2. Przy wejściu i wyjściu z budynku należy dezynfekować ręce.
3. Maseczki obowiązują w recepcji, szatni i przebieralniach.
4. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba.
5. Do budynku należy wejść na 5 minut przed wejściem do wody.
6. W basenie może przebywać nie więcej niż 20 osób.
7. Obiekt należy opuścić w ciągu 15 minut od wyjścia z wody.
8. Wejścia do wody odbywają się tylko o pełnych godzinach: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 i ostatnie wejście o godz. 18.00/
9. O godz. 19.00 obiekt zostaje zamknięty.
10. Obowiązuje staranna kąpiel całego ciała i dezynfekcja stóp.
11. W związku z koniecznością bieżącej dezynfekcji pomieszczeń czas przebywania w wodzie został skrócony do 40 minut.
12. Ceny biletów oraz ogólne zasady korzystania z basenu pozostają bez zmian.

fot. Urząd Gminy