Inwestycyjne plany starostwa na 2019 rok

Modernizacja NZOZ „Legionowo”, aktywne przejścia dla pieszych, przebudowa i utrzymanie powiatowych dróg oraz chodników, a także kontynuacja rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych to tylko część inwestycji, na których realizację zarezerwowano w tegorocznym budżecie powiatu ponad 16 milionów złotych.

Poniżej przegląd inwestycji, które Powiat Legionowski zrealizuje w trakcie najbliższych dwunastu miesięcy:
· Finalizacja prac w PZSiPS w Legionowie. Do końca bieżącego roku ukończone zostanie nowe, trzykondygnacyjne skrzydło, które powstaje w ramach II etapu przebudowy placówki przy Jagiellońskiej 69.
· Dużą tegoroczną inwestycją będzie modernizacja Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Legionowo” przy ul. Sowińskiego 4. Prace będą polegały na poprawie funkcjonalności oraz wyglądu obiektu i obejmą rozbudowę klatki schodowej, reorganizację gabinetów, wymianę instalacji, podłóg, a także dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
· Droga 1807W w Karolinie zyska nową, wzmocnioną jezdnię, odwodnienie oraz chodnik dla pieszych.
· W tym roku kontynuowane będą prace odwodnieniowe m.in. w Serocku na ul. Nasielskiej, w miejscowości Łacha na skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej i Łąkowej, w Łajskach na ul. Kościelnej u zbiegu z ul. Podgórną oraz w innych miejscach, gdzie powstają zastoje wody.
· Sukcesywnie wymieniane lub naprawiane będą wpusty uliczne, służące odwodnieniu powiatowych dróg m.in. w ciągu drogi 1820W w Chotomowie.
· W miejscowości Dębe, wzdłuż drogi 1802W planowana jest budowa chodnika.
· Także w tym roku powiat planuje wybudować aktywne przejścia dla pieszych, uzbrajając w urządzenia wzmacniające czujność kierowców kolejne przeprawy.
· W Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących zostanie przebudowana i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych toaleta dla uczniów.
· Zarezerwowano także środki na prace utrzymaniowe, które będą prowadzone na powiatowych drogach. Należą do nich: remonty cząstkowe, utrzymanie zieleni przydrożnej, koszenie poboczy, czyszczenie jezdni, instalowanie, uzupełnianie lub wymiana oznakowania pionowego i poziomego, zimowe utrzymanie dróg oraz szereg innych działań, zapewniających użytkownikom jezdni komfort i bezpieczeństwo.

Źródło: Powiat Legionowski