Inwestycji nie ma, bo brakuje urzędników

Mimo że są pieniądze, to w tym roku i tak nie powstanie oświetlenie ul. Rybackiej w Suchocinie. W Wydziale Inwestycji jest zbyt mało urzędników, aby Urząd Gminy wyrobił się z inwestycją jeszcze w 2017 roku.

Podczas październikowej sesji Rady Gminy zmieniono przeznaczenie 73.000 zł, które początkowo miały zostać wydane na budowę ul. Rybackiej w Suchocinie. Na ul. Rybackiej znajduje się nieprzejezdna droga, o której odbudowę od lat stara się radna Teresa Gałecka. W pierwszej połowie roku radni rozdysponowali środki finansowe pochodzące z uzyskanych oszczędności, a radna Gałecka postanowiła wówczas zarezerwować „swoją” część na wspomnianą inwestycję.

– Po analizie własności gruntu, przebiegu tej ulicy i 3-metrowym pasku własności gruntu, wiemy, że to zadanie nie jest możliwe do zrealizowania. W związku z tym zaproponowaliśmy państwu zmianę, żeby tę kwotę przenieść do działu zakup gruntów – poinformował na sesji wójt Jarosław Chodorski.

Wójt zaproponował, żeby środki przeznaczone na Suchocin, przekazać na zakup gruntów w Chotomowie oraz Bożej Woli. Radna dziwiła się, że urząd nie jest w stanie wykonać inwestycji. Zaproponowała jednak, żeby zrealizować inne zadanie, ale na ul. Rybackiej.

– Jeżeli nie można dalej odbudowywać ul. Rybackiej, to zgadzam się, że środki można przerzucić na budowę oświetlenia – stwierdziła radna Gałecka.

– Wszystkie postępowania dotyczące oświetleń na terenie całej gminy zostały już rozstrzygnięte i nie mamy możliwości zlecenia firmom wykonania oświetlenia za 73.000. Trzeba ogłaszać kolejne postępowanie przetargowe, a takiego już nie przewidujemy do końca roku, ponieważ mamy inne ważniejsze postępowania dotyczące bieżącego roku – poinformował wójt Chodorski.

Przewodniczący rady zasugerował, że gmina może nie wyrobić się z inwestycją z powodu braków kadrowych w Wydziale Inwestycji.

– Nawet jeśli to przegłosujemy, to nie ma osoby w Wydziale Inwestycji, która byłaby w stanie przygotować procedurę przetargową. Pani, która zajmowała się oświetleniem na terenie gm. Jabłonna pracuje ostatnie dni w naszym urzędzie i kto ma to przygotować? W Wydziale Inwestycji zostaną za chwilę 2 osoby: pani naczelnik i świeżo przyjęty pracownik, więc kto ma to zrobić? – pytał W. Modzelewski, przewodniczący Rady Gminy.

Radna Gałecka poprosiła zatem o ogłoszenie przetargu z wykonaniem inwestycji w 2018 roku.

Obecnie Urząd Gminy prowadzi nabory na stanowiska inspektora ds. inwestycji i głównego specjalisty ds. inwestycji. Miejmy nadzieję, że zostaną rozstrzygnięte pozytywnie. Inaczej, mimo i tak niewielkiej liczby inwestycji, w przyszłości może być problem z ich wykonywaniem.

Jabłonna Dla Mieszkańców