Hołd dla bohaterów Powstania Warszawskiego. Godzina „W” w Jabłonnie

Pierwszego sierpnia 1944 roku o godz. 17.00 rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Stało się ono największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Jabłonna nie zapomniała o tamtych wydarzeniach.

Dziś w 71. rocznicę zrywu, punktualnie o godz. 17.00 w Jabłonnie zawyła syrena i zatrzymał się ruch – nasi mieszkańcy minutą ciszy uczcili pamięć powstańców. Główne uroczystości odbyły się przy Pomniku Poległych w latach 1939-1945 na ul. Modlińskiej w Jabłonnie.

– Przy każdej rocznicy Powstania Warszawskiego odzywają się różne głosy. Ludzie pytają, czy powstanie było potrzebne, czy może jednak nie. Na przestrzeni dziejów naszej ojczyzny było wiele zrywów mających na celu odzyskanie utraconej niepodległości – przemawiał Edmund Kuklewski, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Jabłonny.

Zauważył, że we wszystkich powstaniach życie oddawali przede wszystkim najmłodsi i dodał, że to była ważna ofiara w walce o wolność. Mówił, że jednym z powodów powołania zbrojnego oporu, było rozporządzenie wydane przez Niemców na trzy dni przed wybuchem powstania, według którego 100.000 młodych Polaków miało zgłosić się do kopania okopów. E. Kuklewski ma nadzieję, że Powstanie Warszawskie było już ostatnim zrywem polskiego narodu do walki o odzyskanie niepodległości.

– Mieszkańcy gm. Jabłonna, Chotomowa, Legionowa i okolicznych miejscowości walczyli o wolność tego kraju. Chciałbym prosić, żeby państwo tak samo licznie jak dziś, gromadzili się na kolejnych uroczystościach patriotycznych. Proszę też zabierać ze sobą dzieci i młodzież – powiedział wójt Jarosław Chodorski.

Następnie odbyła się część artystyczna, gdzie miejscowi artyści zaprezentowali pieśni powstańcze. Po czym delegacje – m.in. kombatantów, wójta, Rady Gminy, starostwa, policji, OSP Jabłonna, sołectw Jabłonna i Dąbrowa Chotomowska, powiatowego PiS-u oraz GCKiS – złożyły wieńce przed pomnikiem

To jednak nie była tego dnia jedyna uroczystość na terenie gm. Jabłonna. Obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego uczczono również w Chotomowie. O godz. 10.00 złożono wieńce przy obelisku upamiętniającym żołnierzy 3 Kompanii I Batalionu 1 Rejonu „Marianowo – Brzozów” (ostatnie zdjęcie).

Jabłonna Dla Mieszkańców