W grudniu światła u zbiegu Modlińskiej z Chotomowską

W połowie grudnia zakończy się budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej i Chotomowskiej w Jabłonnie. Mimo że inwestycja będzie wykonywana u zbiegu drogi powiatowej z wojewódzką, to sfinansuje ją Urząd Gminy.

W ostatni wtorek wójt Jarosław Chodorski podpisał umowę na wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej i Chotomowskiej w Jabłonnie.

– Prace rozpoczną się już niebawem i potrwają do połowy grudnia – informuje Urząd Gminy.

Wykonawcą inwestycji będzie firma Dynniq Poland, która wybuduje sygnalizację za blisko 246 tys. zł. Wspomnianą kwotę zapłaci Urząd Gminy, mimo że sygnalizacja będzie znajdować się u zbiegu drogi powiatowej – ul. Chotomowska z drogą wojewódzką – ul. Modlińska.

– Zgodnie z zapisami porozumienia Wójt Gminy Jabłonna zobowiązał się między innymi do pełnego sfinansowania kosztów przygotowania zadania inwestycyjnego, obejmujących między innymi koszty przygotowania dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych – informował pod koniec grudnia 2015 roku Adam Struzik, marszałek województwa.

A. Struzik informował również, że podjęcie rozmów na temat ewentualnego współfinansowania lub finansowania inwestycji było warunkowane od wypełnienia zapisów porozumienia zawartego z gminą.

– Zadanie to mogło być finansowane lub współfinansowane przez marszałka województwa, a nawet przez powiat. Wójt nie skorzystał z tej szansy, którą zaoferowali radni i przynieśli mu na tacy. Szkoda. Żadna z dróg na skrzyżowaniu nie jest własnością gminy, a nasi mieszkańcy będą musieli ponieść koszty realizacji zadania i w przyszłości jego utrzymania – mówił wówczas radny Mariusz Grzybek.

W przeszłości rozważano  w tym miejscu budowę ronda, które mogłoby poprawić płynność ruchu. Urzędnicy zdecydowali jednak, że lepszym rozwiązaniem będzie budowa sygnalizacji.

Jabłonna Dla Mieszkańców