Grabiec nie chce być starostą. Zastąpił go Wróbel

Jan Grabiec złożył rezygnację z funkcji starosty legionowskiego i powoli szykuje się do objęcia posady w administracji rządowej. Nowym starostą został Robert Wróbel.

Po blisko dziewięciu latach kierowania pracami zarządu powiatu Jan Grabiec złożył podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu rezygnację z pełnionej funkcji. Dotychczasowy starosta otrzymał propozycję objęcia stanowiska w administracji rządowej.

W związku z rezygnacją J. Grabca, nowym starostą legionowskim został Robert Wróbel, który od 2010 roku pełnił funkcję wicestarosty. Jego kandydaturę poparło 16 z 22 obecnych podczas obrad radnych.

Radni powołali dziś również nowy zarząd. Wicestarostą został wybrany Jerzy Zaborowski, który od początku bieżącej kadencji piastował stanowisko etatowego członka zarządu. W jego miejsce etatowym członkiem zarządu został radny Michał Kobrzyński, w składzie zarządu pozostali Anna Gajewska i Grzegorz Kubalski.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Powiat Legionowski