GOPS zatrudnił żonę sołtysa

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniono sekretarkę. Została nią żona sołtysa Dąbrowy Chotomowskiej, który należy do politycznego zaplecza wójta Chodorskiego. Nowa sekretarka już po kilku dniach poszła na zwolnienie lekarskie. Kierownik GOPS i sołtys zaprzeczają, że to znajomości zdecydowały o utworzeniu nowego stanowiska w GOPS.

Kilka tygodni temu Joanna Grabiec, kierownik GOPS podjęła decyzję o zatrudnieniu sekretarki w ośrodku pomocy społecznej w Jabłonnie. Nowe stanowisko jest dofinansowywane przez Powiatowy Urząd Pracy. Umowa została zawarta na okres od 10 kwietnia 2017 roku do 9 kwietnia 2018 roku.

– GOPS Jabłonna złożył wniosek w w/w sprawie w terminie naboru oraz wskazał potencjalnego kandydata – osobę bezrobotną, która to spełniała wymogi przewidziane w w/w projekcie, tj. osoba 50 plus oraz z niepełnosprawnością – informuje Małgorzata Danowska z PUP w Legionowie.

Jak okazało się, GOPS wskazał jako kandydata żonę Radomira Czauderny, sołtysa Dąbrowy Chotomowskiej, który należy do środowiska politycznego wójta Jarosława Chodorskiego. Nie dziwią więc pojawiające się komentarze, że stanowisko sekretarki mogło zostać utworzone specjalnie pod żonę R. Czauderny.

– Czy utworzenie stanowiska było związane z tym, że (nowa sekretarka – red.) jest żoną sołtysa Dąbrowy Chotomowskiej, który należy do politycznego zaplecza wójta? – zapytaliśmy.

– Nie – odpowiedziała J. Grabiec.

Sprawdziliśmy, co m.in. należy do obowiązków sekretarki w GOPS:

– przyjmowanie i ewidencjonowanie w dzienniku korespondencji pism przychodzących do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie

– rozdzielanie korespondencji zgodnie z dekretacją

– redagowanie pism wychodzących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie

– przygotowywanie korespondencji do wysyłki

– obsługa urządzeń biurowych: fax, kserokopiarka

– zanoszenie korespondencji do Urzędu Pocztowego

– zanoszenie i odbieranie korespondencji z Urzędu Gminy Jabłonna

– kierowanie klientów do odpowiednich działów funkcjonujących w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie

– obsługa centrali telefonicznej jednostki

– wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie

Udało się nam ustalić, że sekretarka już po kilku dniach udała si na zwolnienie lekarskie. Kierownik GOPS potwierdziła, że nowy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, ale nie chciała odpowiedzieć przez ile dni sekretarka była zdolna do pracy.

– Stanowisko, o które ubiegała się moja małżonka, zostało utworzone w oparciu o urząd pracy, więc nie jest to bezpośrednie obciążenie. Faktycznie żona w tej chwili przebywa na zwolnieniu lekarskim. Żona miała dobre wszystkie badania i dopiero po niedługim czasie przeszła kolejne, po których okazało się, że ma problemy ze zdrowiem – mówi R. Czauderna.

Sołtys twierdzi, że utworzenie stanowiska nie było ukartowane, a żona mimo że przebywa w domu, stara się współpracować z GOPS.

Daniel Szablewski