GOPS przyjmuje nowe wnioski na Rodzina 500+

Od 1 sierpnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmować będzie wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. Jak uzyskać świadczenie z Programu Rodzina 500+?

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 do 31 sierpnia br., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Rządowy program Rodzina 500+ ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Program w swoim założeniu – poza poprawą sytuacji polskich rodzin – ma również zadanie przyczynić się do zwiększenia dzietności. Aktualnie współczynnik dzietności w Polsce wynosi 1,3 urodzeń na kobietę, a dla porównania w 1983 roku wynosił 2,42.

Więcej informacji na temat Programu Rodzina 500 + udzielą Państwo pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wnioski będą przyjmowane w siedzibie GOPS przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonnie w poniedziałki w godz. 8.00-18.00, wtorki-czwartki w godz. 8.00-16.00 i piątki w godz. 8.00-14.00.

GOSP zaprasza również do składania wniosków w sobotę 26 sierpnia w godz. 10.00-13.00 w następujących lokalizacjach:
– Publiczne Gimnazjum w Chotomowie ul Partyzantów 23
– Gminne Centrum Kultury i Sportu w Skierdach ul Nadwiślańska 1
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie ul Zegrzyńska 1

Ponadto gmina zachęca do składania wniosków do ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) drogą elektroniczną. Szczególnie dotyczy to świadczenia na drugie i każde kolejne dziecko.

Jabłonna Dla Mieszkańców