Gmina przegrywa w sądzie. Potężne odszkodowanie dla Spectrum

Jeszcze do poniedziałku wójt Chodorski ma czas, żeby podjąć decyzję, czy gm. Jabłonna wniesie apelację od wyroku wydanego w sprawie dotyczącej Fabryki Okien Spectrum. Sąd przyznał rację firmie i zasądził na jej rzecz prawie 800 tysięcy złotych. Do tego Urząd Gminy będzie musiał zapłacić odsetki i koszty sądowe.

Poznaliśmy wyrok sądu w sporze gm. Jabłonna z Fabryką Okiem Spectrum, która domaga się zapłaty za wstawienie okien do Szkoły Podstawowej w Chotomowie. Jak okazało się, jest on niekorzystny dla jabłonowskich samorządowców.

– Sąd zasądził na rzecz Fabryki Okien Spectrum 772.034,39 zł wraz z odsetkami w stosunku rocznym itd. oraz kwotę summa summarum 45.000 zł kosztów postępowania, co razem daje kwotę ponad 800.000 zł – poinformował Sławomir Markowski, radca prawny urzędu.

Według informacji przedstawionych na sesji Rady Gminy do powyższej kwoty należy doliczyć odsetki sięgające okresu dwóch lat, czyli ok. 120.000 zł.

W poniedziałek mija termin, w którym gmina może odwołać się od decyzji sądu. Nie wiadomo jednak, czy urząd zdecyduje się na taki krok.

– Może nie powinienem tak oceniać, ale jestem bardzo sceptyczny o szanse powodzenia tej apelacji. Jeżeli byłaby taka decyzja pana wójta do wniesienia apelacji, to apelację taką wniesiemy – powiedział radca prawny.

Jeśli gmina odwoła się od wyroku pierwszej instancji i znowu przegra, będzie musiała liczyć się ze wzrostem kwoty odsetek oraz dodatkowymi kosztami sądowymi w wysokości 36.000 zł.

Obecnie w budżecie gm. Jabłonna nie ma kwoty zarezerwowanej na wypłatę odszkodowania dla firmy Fabryka Okien Spectrum. Uznanie wyroku sądu spowoduje konieczność poszukania oszczędności w działach dotyczących – na przykład – inwestycji czy oświaty.

Jabłonna Dla Mieszkańców