Gmina inwestuje w promocję. Będzie nowy pracownik?

Wójt Jarosław Chodorski szykuje się do promocyjnej ofensywy. Gmina zamierza zatrudnić urzędnika, który będzie odpowiedzialny m.in. za prowadzenie monitoringu mediów czy działania z zakresu public relations.

Do 21 grudnia, czyli do dzisiaj, kandydaci mogli składać do Urzędu Gminy oferty na stanowisko referenta ds. marketingu i komunikacji społecznej. Wójt Jarosław Chodorski ogłosił konkurs na to stanowisko na początku grudnia.

Do zadań przyszłego pracownika jabłonowskiego magistratu będą należeć m.in przygotowywanie informacji na stronę internetową urzędu i portale społecznościowe, działania z zakresu public relations, przygotowywanie informacji dla mediów, prowadzenie ich stałego monitoringu oraz archiwum prasowego, prowadzenie działań związanych z reklamą i promocją, opracowywanie publikacji, folderów, kalendarzy i innych materiałów promocyjnych oraz redagowania gazety gminnej.

Obecnie w Referacie Marketingu i Komunikacji Społecznej, który jest bezpośrednio podległy wójtowi Chodorskiemu, pracuje dwóch urzędników.

W projekcie przyszłorocznego budżetu zaplanowano 240.907 zł na promocję jednostek samorządu terytorialnego. To mniej więcej tyle, co gmina zamierza wydać na wykonanie i przebudowę ul. Szkolnej w Jabłonnie wraz z odwodnieniem, projekt i budowę oświetlenia na terenie gm. Jabłonna czy zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jabłonna.

AK