Galeria handlowa przy obwodnicy Jabłonny?

Polska Akademia Nauk (PAN) wystawia do sprzedaży blisko 20-hektarowy grunt m.in. z przeznaczeniem pod handel wielkopowierzchniowy położony pomiędzy osiedlem Przylesie a ul. Zegrzyńską w Jabłonnie. Z końcem kwietnia powinniśmy poznać przyszłego właściciela lub właścicieli tych terenów.

– Na chwilę obecną na terenie ciągu pól PAN w Jabłonnie Akademia nie przewiduje lokalizacji kolejnych obiektów do badań naukowych – poinformował Tadeusz Latała, kanclerz PAN.

Właśnie dlatego, ale też w celu uregulowania własnych zobowiązań, Akademia chce sprzedać działki w Jabłonnie, łącznie 19,5 ha gruntu. Cena wywoławcza 5 działek wynosi 39 mln 220 tys. zł.

Za najmniejszą powierzchnię gruntu tj. 1,2 ha położonego bliżej os. Przylesie trzeba będzie zapłacić minimum 2,7 mln zł. Kolejna pod względem wielkości działka znajduje się na styku spółdzielczej inwestycji i ma pow. 2,3 ha, a jej cena wywoławcza to 5,3 mln zł. Za trzecią zaś działkę o pow. 4,3 ha, która graniczy z powyższymi działkami tworząc jedną znakomitą do spójnej zabudowy całość, przyszły nabywca będzie musiał zapłacić co najmniej 8,7 mln zł. Z przyczyn naturalnych, dla dalszego rozwoju budownictwa mieszkaniowego, tymi terenami powinna być żywo zainteresowana legionowska SML-W. Od kilku lat bowiem spółdzielnia realizuje na sąsiednich gruntach swoją sztandarową inwestycję – os. Przylesie.

fot. PAN

Ponadto, przed rokiem spółdzielnia „upłynniła” teren wraz z budynkiem legionowskiego sądu oraz grunt, na którym stoi stacja Shell w Legionowie za blisko 21 mln zł brutto! Zatem środki na nowe inwestycje zapewne się znajdą, i na pewno w samej spółdzielni zdają sobie sprawę, iż PAN-owskie grunty są jednymi z ostatnich niezabudowanych działek w tej okolicy. Czy jednak prezes Szymon Rosiak zdecyduje się stanąć do walki o te „łakome kąski”, dowiemy się w najbliższym czasie, gdyż przetarg odbędzie się 27 kwietnia.

Kolejne dwie, a zarazem największe nieruchomości znajdują się bliżej narożnika łączącego obwodnicę Jabłonny z ul. Zegrzyńską. Są to wręcz wymarzone grunty dla inwestora myślącego o budowie dużej galerii handlowej. Za tę największą – stykająca się z obwodnicą – o pow. 9,2 ha przyszły nabywca będzie musiał wyłożyć przynajmniej 18 mln zł! Sąsiedni, dużo mniejszy teren o pow. 2,5 ha został wyceniony na min. 4,5 mln zł. Warto nadmienić, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tym miejscu budowę obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2. Będą więc nim zainteresowani operatorzy galerii handlowych i sklepów wielkopowiarzchniowych.

Gminie Jabłonna przysługuje prawo pierwokupu tych nieruchomości, choć wydaje się wielce nieprawdopodobne, aby wójt z tego prawa skorzystał.

– Te tereny zostały objęte planem z maja 2016 r., który wskazuje przeznaczenie tego terenu. (…) Narożny fragment przeznaczony jest pod sklep wielkopowierzchniowy. Oczywiście będziemy chcieli, by nowy inwestor dostosował infrastrukturę do planowanej działalności. To zapewni mieszkańcom osiedla Przylesie i pozostałych osiedli lepsze połączenie z Legionowem – wyjaśnia wójt Jarosław Chodorski.

Ponadto z końcem minionego roku na mocy trójstronnego porozumienia pomiędzy wójtem Jabłonny, starostą legionowskim i kanclerzem PAN nastąpiło przekazanie gruntu na rzecz Skarbu Państwa pod drogę publiczną, która ma połączyć os. Przylesie z ul. Zegrzyńską.

– Liczymy, że starosta przekaże grunt gminie Jabłonna w pierwszym kwartale 2017 r. – podsumował Jarosław Chodorski.

Dariusz Burczyński / To i Owo