FOTO. Stawiają na bezpieczeństwo i pierwszą pomoc przedmedyczną

450 uczniów wzięło udział w kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny!”, która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 1 w Chotomowie. – Ostatnie lata były nacechowane problemami i przepychankami w naszym samorządzie. Jestem przekonany, że w następnych latach postawimy naszą oświatę na nogi, tak żeby funkcjonowała na miarę XXI wieku. Myślę, że zrobimy to wspólnymi działaniami nauczycieli, dyrekcji, radnych i przedstawicieli naszych gości – mówił inicjator akcji w chotomowskiej szkole radny Adam Krzyżanowski.

W tym tygodniu w chotomowskiej podstawówce odbyła się akcja promująca bezpieczeństwo oraz pierwszą pomoc przedmedyczną – „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny!”. Organizatorem imprezy był Urząd Marszałkowski.

– Samorząd Województwa Mazowieckiego prowadzi szereg działań związanych z poprawą bezpieczeństwa na terenie Mazowsza. Pomysłodawcą i inicjatorem tej akcji jest zarząd woj. mazowieckiego, na którego czele stoi marszałek Adam Struzik – poinformował prowadzący imprezę Mateusz Rokicki, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego.

M. Rokicki podziękował Grażynie Sprawce, dyrektor szkoły za udostępnienie obiektu oraz Adamowi Krzyżanowskiemu, radnemu gm. Jabłonna za zaangażowanie i wystąpienie z inicjatywą przeprowadzenia kampanii w chotomowskiej podstawówce.

– Będąc radnym gm. Jabłonna staram się również wesprzeć działalność dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poznania zasad prowadzenia pomocy przedmedycznej. Dziś przygotowaliśmy dla uczniów elementy odblaskowe. Mam nadzieję, że będziecie je wykorzystywać. Kwestia bezpieczeństwa jest niezmiernie ważna, tym bardziej, że za chwilę rozpocznie się sezon rowerowy – mówił radny Krzyżanowski.

Radny dodał, że ważnym elementem bezpieczeństwa jest także infrastruktura oświatowa. A. Krzyżanowski zadeklarował, że dołoży wszelkich starań, aby w następnej kadencji zabezpieczyć odpowiednie warunki lokalowe dla uczniów i nauczycieli. Stwierdził, że Szkoła Podstawowa nr 1 w Chotomowie zasługuje na budowę hali sportowej z prawdziwego zdarzenia oraz rozbudowę o kolejne skrzydło. Priorytetem jest budowa przedszkola w Chotomowie. Ważna będzie również budowa szkoły podstawowej w Jabłonnie.

W trakcie akcji wszyscy uczniowie wzięli udział w trzech panelach promujących bezpieczeństwo. Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie przeprowadzili naukę jazdy po torze rowerowym, funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie omówili tematykę zawartą w filmie „Tak, chcę być bezpieczny”, natomiast ratownicy medyczni z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie omówili zasady udzielania pierwszej pomocy na fantomach do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Miłą niespodzianką była możliwość skorzystania z symulatora jazdy na motorze.

Wszyscy uczniowie uczestniczący w imprezie otrzymali zestawy zawierające elementy odblaskowe.

Wiosną kolejne kampanie odbędą się w Szkole Podstawowej nr 2 w Chotomowie i Szkole Podstawowej w Jabłonnie.

Jabłonna Dla Mieszkańców