Fala wezbraniowa na Wiśle. Stan wody przekroczył 500 cm

Fala wezbraniowa na Wiśle dociera do Mazowsza. W niedzielę (26.05) posterunek limnigraficzny Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Modlinie odnotował o godzinie 12:40 stan wody na poziomie 500 cm. W ciągu dwóch dni poziom wody podniósł się o prawie 150 cm.

Do stanu ostrzegawczego pozostało jeszcze 150 cm ale woda cały czas przybiera. W gotowości do niesienia pomocy mieszkańcom zagrożonych terenów są służby zarówno poszczególnych gmin, powiatów jak i służby wojewody. Straż Pożarna pozostaje w gotowości do pomocy. Do akcji mogą zostać włączeni również żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wszystkie sygnały dotyczące występujących podtopień czy innych zjawisk związanych z podniesionym stanem wody w rzece, należy natychmiast zgłaszać pod numer 112.

Na rzece Narwi odnotowano zjawisko cofki. Woda z Wisły wlewa się do Narwi i powoduje podniesienie jej poziomu.

Źródło: Wirtualny Nowy Dwór