Ekspresowe posiedzenie radnych

3 minuty i 50 sekund trwało ostatnie posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. W tej kadencji były to najkrótsze obrady radnych. Prawdopodobnie ten rekord prędko nie zostanie pobity.

W poniedziałek, 18 grudnia 2017 r. – jak przed każdą sesją Rady Gminy – odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Z reguły obrady tej komisji trwają po kilka godzin, tym razem było jednak inaczej. Zakończyły się już po 3 minutach i 50 sekundach.

– Jak przyjdą panie dyrektorki, chciałbym, żeby tylko z nami się spotkały – wytłumaczył radnym pośpiech Arkadiusz Syguła, przewodniczący komisji.

Zgodnie z prawem posiedzenia komisji są jawne i może w nich uczestniczyć każda osoba. Natomiast po zakończeniu obrad, już tylko od dobrej woli radnych zależy, kto może wziąć udział w spotkaniu. Nawet jeśli dotyczy ono spraw publicznych.

W ramach kronikarskiego obowiązku należy wspomnieć, że przez blisko 4 minuty radni zdążyli: otworzyć posiedzenie, przyjąć porządek obrad oraz omówić pismo napisane przed jedną z mieszkanek. Następnie przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia i zamknięto obrady. Projektów uchwał nie opiniowano, ponieważ żaden nie wpłynął do komisji.

Jabłonna Dla Mieszkańców