Ekspresowa Komisja Budżetowa

Tylko pięć minut trwały wczorajsze obrady Komisji Budżetowej. To było najkrótsze posiedzenie radnych w nowej kadencji.

W środę, 18 lutego o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Chotomowie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Budżetowej. Radni obradowali przez… pięć minut. W porządku obrad przewidziano tylko zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna.

– Zmiany są kosmetyczne i dotyczą jedynie kwestii technicznych – poinformowała radnych Beata Stolarska, skarbnik gminy.

M.in. poprawiono błąd pisarski w wydatkach majątkowych oraz wpisano przedłużenie umowy na funkcjonowanie Samorządowego Informatora SMS. Jak dodała pani skarbnik, żadna ze zmian nie wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi.

Zainteresowaniem radnych nie cieszył się punkt „sprawy różne”. – Sesja będzie od tego – zakomunikował radny Arkadiusz Syguła.

Jabłonna Dla Mieszkańców