Dyrektor z podwyżką

Iwona Michalska, dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie otrzymała podwyżkę. Teraz miesięcznie zarabia 10.720 zł.

Wójt Jarosław Chodorski – dzień po wygranych wyborach – wydał zarządzenie, zgodnie z którym podwyższył wynagrodzenie dyrektora SZPZOZ. Do tej pory I. Michalska zarabiała miesięcznie 9.400 zł, natomiast po podwyżce będzie inkasować 10.720 zł.

Mimo że zarządzenie zostało wydane w listopadzie, wyższe wynagrodzenie obejmie także wcześniejsze miesiące.

– Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2018 roku – poinformował wójt Chodorski.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jabłonna

Dyrektorowi przysługuje również nagroda roczna, która wypłacana jest z funduszu osobowego SZPZOZ w Jabłonnie. Jak czytamy, maksymalna wysokość nagrody nie może przekraczać trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dyrektora w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

Podczas niedawnego zebrania wiejskiego w Jabłonnie poruszono temat tamtejszego ośrodka zdrowia. Mieszkańcy narzekają, że dochodzi w nim do częstych zmian lekarzy.

– Zadbajmy o to, żeby to był ośrodek zdrowia z prawdziwego zdarzenia, a nie taki, który za chwilę pójdzie pod młotek. Niedługo w tym budynku nie będzie ośrodka, tylko coś innego – mówiła jedna z mieszkanek.

I. Michalska jest dyrektorem SZPZOZ w Jabłonnie od stycznia br.

Jabłonna Dla Mieszkańców