Duże różnice w pensjach kierowników

W Urzędzie Gminy różnice w wynagrodzeniach na stanowiskach kierowników wydziałów są ogromne. Jeden zarabia ponad 110 tysięcy złotych, inny tylko 75 tysięcy złotych. Czy tak powinno być? Skarbnik gminy przyznaje, że nie.

– Nie ma gminy w powiecie legionowskim, która płaciłaby takie pieniądze jak gmina Jabłonna. Wszyscy mówimy, że Legionowo kwitnie i rozwija się na potęgę, Serock jest najpiękniejszym miastem i gminą na Mazowszu, w Wieliszewie trwa ekspansja inwestycyjna na szeroką skalę… My natomiast do tej pory płaciliśmy maksymalne wynagrodzenia dla naszych kierowniczych instytucji. Moim zdaniem ten eksperyment nie udał się, wysokie wynagrodzenie nie poszło w jakość zarządzania – mówił na ostatniej sesji przewodniczący Rady Gminy, Witold Modzelewski.

Podczas obrad poinformowano, że w budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano ok. 5.700.000 zł na wynagrodzenia urzędników (tylko Urząd Gminy). Jak kształtują się pensje – na przykład – kierowników referatów? Według oświadczeń majątkowych za 2013 rok kierownik USC, Barbara Kowalik zarobiła 65.807 zł, kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Tomasz Góralski – 110.769 zł, kierownik Referatu Ładu Przestrzennego, Grażyna Kacprzykowska – 87.104 zł, kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych, Czesława Zając – 75.735 zł i naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Hubert Macioch 112.746 zł.

– Poprzez rozmowy z urzędnikami z innych gmin wiem, że wynagrodzenia u nas nie są najwyższe, po prostu wszędzie są maksymalne. Trzeba wziąć pod uwagę, że w każdej gminie są inne systemy organizacyjne. Poza tym chcąc pozyskać wartościowych pracowników, rozmowy zaczynają się od tematu wynagrodzeń – zauważyła B. Stolarska (na zdjęciu).

– Nie neguję kosztów, tylko mam na myśli system. Nie może tak być, że jeden z naczelników zarabia rocznie ok. 80 tys. zł, a w pokoju naprzeciwko osoba wykonująca podobną pracę jako naczelnik zarabia rocznie ok. 120 tys. zł – odpowiedział W. Modzelewski.

– Tu się z panem zgadzam. Myślę, że w tej kwestii trzeba dać panu wójtowi trochę czasu – powiedział skarbnik.

Czy wójt zainteresuje się tematem wynagrodzeń w Urzędzie Gminy, przekonamy się w przyszłości.

Jabłonna Dla Mieszkańców