Druga szansa na ścieżki rowerowe

Mimo że Urząd Gminy w tym roku prawdopodobnie nie wyrobi się z budową ścieżek rowerowych w ramach wspólnego projektu z okolicznymi gminami, możliwe, że powstaną one w kolejnych latach. Gmina Jabłonna uzyskała 15,6 mln zł środków zewnętrznych na budowę 13 km tras rowerowych i system wypożyczalni rowerów miejskich. Projekt będzie realizowany w następnej kadencji – możliwe, że już przez nowych włodarzy.

Dzięki złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku, gm. Jabłonna została zakwalifikowana do uzyskania dofinansowania na budowę ścieżek rowerowych w kolejnych latach.

– Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o dofinansowaniu trzech projektów z listy rezerwowej w konkursie skierowanym do samorządów z Warszawy i okolicznych gmin. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – informuje Urząd Gminy.

W ramach funduszy, które trafią do gm. Jabłonna, zakłada się powstanie 13 km km tras rowerowych i systemu wypożyczalni rowerów miejskich. W planach jest również wprowadzenie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo, takich jak strefa wolniejszej jazdy „tempo 30”, czy wymiana oświetlenia ulicznego.

Żeby jednak Urząd Gminy mógł skorzystać z uzyskanych środków zewnętrznych, nie będzie mógł dopuścić do tak poważnych błędów jak podczas projektu obecnie realizowanego przez wójta Jarosława Chodorskiego. Przypomnijmy, że z powodu niedoszacowania kosztów inwestycji zabrakło prawie 7 mln zł na realizację całości przetargu. Kilka miesięcy wcześniej wykreślono z projektu ścieżki rowerowe w Chotomowie.

Jabłonna Dla Mieszkańców