Dostarczają decyzje podatkowe

W ostatni poniedziałek sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy rozpoczęli doręczanie decyzji podatkowych na 2018 rok.

– Skuteczne doręczenie decyzji podatkowej wymaga osobistego odbioru, w związku z tym, dla państwa wygody oraz sprawnej obsługi, decyzje podatkowe będą dostarczane również w godzinach popołudniowych i wieczornych – informuje Urząd Gminy.

Wspomniane pisma doręcza się osobom fizycznym pod adresem miejsca ich zamieszkania albo pod adresem dla doręczeń w kraju. Pisma mogą być również doręczane w siedzibie organu podatkowego, w miejscu zatrudnienia lub prowadzenia działalności przez adresata. W przypadku gdy jest to niemożliwe, pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie.

– Na Państwa pytania dotyczące decyzji podatkowych odpowiedzą pracownicy Referatu Podatków i Opłat Lokalnych pod numerami telefonów: 22 76 77 337/338/305 lub mailowo pod adresem: podatki@jablonna.pl – dodaje Urząd Gminy.

Jabłonna Dla Mieszkańców