Doceniono sołtysów. Podwyżka za doręczanie decyzji

Od tego roku sołtysi z terenu gm. Jabłonna będą otrzymywać wyższe wynagrodzenie za roznoszenie decyzji o wymiarze podatku. Do tej pory gmina płaciła im 2,50 zł za doręczenie każdej decyzji, teraz będzie 3,50 zł. Jest to nadal spora oszczędność w porównaniu z cenami proponowanymi przez pocztę czy firmy kurierskie.

W poprzednim tygodniu Beata Stolarska, skarbnik gminy poinformowała, że odbyło się spotkanie z sołtysami, podczas którego ci poruszyli temat wysokości wynagrodzenia za doręczanie decyzji wymiarowych. Sołtysi złożyli również pismo, w którym poprosili o zwiększenie zapłaty z 2,50 zł do 3,50 zł.

– Sołtysi dostarczają decyzje, ponieważ taka była wola rady i takie jest zarządzenie wójta. Gdybyśmy to robili przez firmy kurierskie czy pocztę, kosztowałoby to nas 6,20 zł za każdą doręczoną przesyłkę. Sołtysi robią to praktycznie o połowię taniej, stąd mamy ogromną oszczędność w budżecie gm. Jabłonna – tłumaczy Witold Modzelewski, przewodniczący Rady Gminy.

Ponadto sołtysi otrzymują diety w wysokości 450 zł oraz prowizje od zebranych podatków. Dla porównania w innych gminnych sołtysi mogą liczyć na diety w wysokości 313 zł – Wieliszew, 160 zł – Serock i 450 zł – Nieporęt. W Serocku i Nieporęcie nie otrzymują wynagrodzenia za doręczanie decyzji, natomiast w Wieliszewie zarabiają 2,75 zł od każdej decyzji.

Jabłonna Dla Mieszkańców