Chodorski zatrudnił zastępcę wójta

Wójt Chodorski powołał dzisiaj swojego zastępcę. Został nim Marcin Michalski, który pracował do niedawna w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Eko-Babice.

Jak przekonuje Urząd Gminy, wicewójt Michalski uczestniczył w realizacji największego w historii Starych Babic projektu inwestycyjnego dotyczącego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Był tam kierownikiem działu techniczno-organizacyjnego.

Marcin Michalski ma 34 lata i jest absolwentem Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska na SGGW na kierunku inżynieria środowiska. Ukończył też studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Urząd Gminy