Chodorski zagłosował nielegalnie

We wczorajszych wyborach sołeckich we wsi Trzciany uczestniczył Jarosław Chodorski. Wójt, mimo że jest mieszkańcem sołectwa, nie powinien otrzymać karty do głosowania na sołtysa i Radę Sołecką, ponieważ nie okazał komisji wyborczej dowodu tożsamości.

W środę, 18 marca w Trzcianach odbyło się zebranie sołeckie, podczas którego wybrano nowego sołtysa oraz Radę Sołecką. W spotkaniu w podwójnej roli uczestniczył J. Chodorski – jako wójt i mieszkaniec Trzcian, który postanowił oddać głos na kandydatów z sołectwa.

J. Chodorski nie powinien otrzymać karty do głosowania, ponieważ nie przedstawił komisji wyborczej dowodu tożsamości. Według ordynacji wyborczej, przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości. Jeżeli tego nie zrobi, nie może otrzymać karty do głosowania.

Mimo że nasz reporter zwrócił uwagę J. Chodorskiemu, że nie postępuje w ramach prawa, wspomniany wyborca dalej nie przedstawił komisji dowodu tożsamości. Stwierdził jedynie, że „panie z komisji wiedzą, gdzie mieszka”.

Należy pamiętać, że w tamtym momencie J. Chodorski nie występował jako wójt Jabłonny, tylko jako mieszkaniec Trzcian. Jak zaobserwowaliśmy, inni mieszkańcy legitymowali się w celu ustalenia ich tożsamości.

Jabłonna Dla Mieszkańców