Chodorski obiecuje wodę, mimo że Wieliszew będzie dopiero analizował

Wójt Chodorski zapowiedział mieszkańcom Suchocina, że planowana w przyszłości w ich miejscowości sieć wodociągowa, będzie obsługiwana przez stację uzdatniania wody z terenu gm. Wieliszew. Nasi sąsiedzi twierdzą, że dopiero zostaną przeprowadzone analizy, czy gm. Wieliszew będzie mogła podłączyć Suchocin, Trzciany, Rajszew i Skierdy.

Podczas niedawnego zebrania wiejskiego w Suchocinie, poruszono temat budowy sieci wodociągowej na terenie wsi zachodnich. Jak okazało się, gm. Wieliszew wyraziła wstępną zgodę na zaopatrywanie Bożej Woli w wodę z SUW Janówek. Co z pozostałymi wsiami zachodnimi?

– Wieliszew nie ma tyle wody, by nas przyjąć. Będzie dobrze, jeśli przyjmie Bożą Wolę, ale dla pozostałych terenów wody już nie wystarczy. Rozmawiałam z wójtem Kownackim i powiedział, że muszą zabezpieczyć wodę na swoje potrzeby – mówiła radna Teresa Gałecka.

– Warunki techniczne SUW w gm. Wieliszew są bardzo duże i jest możliwość, żeby sieć budować i po kolei podłączać kolejne miejscowości – przekonywał wójt Jarosław Chodorski.

– Czyli dla Suchocina wystarczy wody? – zapytał jeden z mieszkańców.

– Wystarczy – zapewnił wójt.

Obecnie na terenie gm. Wieliszew trwają prace projektowe sieci wodociągowej dla wsi Sikory, Topolina, Skrzeszew i Kałuszyn. Czy do stacji uzdatniania wody zostaną podłączone również Suchocin, Trzciany, Rajszew i Skierdy? Postanowiliśmy zapytać Urząd Gminy w Wieliszewie.

– Projektant po przeanalizowaniu obszaru określi potrzeby dla tego obszaru (Sikory, Topolina, Skrzeszew i Kałuszyn – przyp. red.), co pozwoli oszacować ilość wody jaka pozostanie w stacji uzdatniania wody w Janówku i będzie mogła zostać użyczona gminie Jabłonna. Urząd Gminy Jabłonna określi i przekaże do UG Wieliszew analizy, w których określi docelowe zapotrzebowanie na wodę w perspektywie 30 lat, dla obszaru jaki chciałby zasilać ze stacji wodociągowej w Janówku. Będzie to stanowiło podstawę do określenia warunków technicznych przyłączenia się do sieci – informuje wieliszewski magistrat.

Jak okazało się, mieszkańcy Suchocina zostali – podczas zebrania wiejskiego – wprowadzeni w błąd przez wójta Chodorskiego. Według Urzędu Gminy w Wieliszewie jeszcze nie zapadła wiążąca decyzja w sprawie zaopatrzenia m.in. Suchocina w wodę z SUW Janówek.

Jabłonna Dla Mieszkańców