Budowa centrum przesiadkowego w Chotomowie wstrzymana

Nadal nie wiadomo, czy budowa centrum przesiadkowego przy PKP Chotomów zostanie dokończona. Starostwo Powiatowe przyznaje, że wykonawca gminnej inwestycji już od kilku tygodni nie może prowadzić prac budowlanych przy ul. Kolejowej. Z kolei Urząd Gminy nie komentuje sprawy wstrzymania inwestycji o wartości ponad 4,2 mln zł.

W połowie lipca informowaliśmy, że 9 czerwca Wojewoda Mazowiecki uchylił decyzję o zezwoleniu na realizację centrum przesiadkowego przy PKP Chotomów. Komentarz przesłany przez Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego przedstawiliśmy TUTAJ.

Starostwo Powiatowe: wykonawca nie może prowadzić prac budowlanych

– Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 131/SPEC/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. uchylił w całości decyzję Starosty Legionowskiego nr 2113/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Niniejsza decyzja organu II instancji jest ostateczna. Wobec powyższego decyzja Starosty Legionowskiego nr 2113/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. została wyeliminowana z obrotu prawnego. Tym samym wykonawca nie może prowadzić prac budowlanych zatwierdzonych w/w decyzją Starosty Legionowskiego – mówi Joanna Kajdanowicz, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Legionowie.

Joanna Kajdanowicz wyjaśnia, że „organ II instancji stwierdził, że mimo, iż wskazane w nazwie inwestycji rozbudowa drogi gminnej ul. Kolejowej i budowa dróg gminnych ul. Sielskiej i Rajskiej mogą być przedmiotem postępowania prowadzonego na podstawie ustawy ZRID, zamiarem inwestora w ramach w/w inwestycji była budowa centrum przesiadkowego w Chotomowie wraz z parkingami, co jest niezgodne z ustawą ZRID. Wojewoda Mazowiecki podniósł również, iż należało przedłożyć opinię właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej, ze względu na fakt, że inwestycja odbywa się na terenie kolejowym”.

Urząd Gminy milczy

30 czerwca wójt gm. Jabłonna wniósł sprzeciw od decyzji wojewody. Na początku lipca wystąpiliśmy do Urzędu Gminy o komentarz dotyczący zatrzymania inwestycji, ale gmina nadal pracuje nad przygotowaniem odpowiedzi.

Firma zabezpiecza teren

Przypomnijmy, że jeszcze niedawno Urząd Gminy zapewniał, że zakończenie robót nastąpi do 30 września, a oddanie do użytku odbędzie się miesiąc później. Bogdan Dybek z firmy APPIUS Inżynieria, która zaprojektowała i wykonuje tę inwestycję, jest zdania, że centrum przesiadkowe powstanie do końca października.

Jednak zgodnie z decyzją wojewody, na terenie inwestycji nie mogą być realizowane prace budowlane. Bogdan Dybek twierdzi, że takie nie są wykonane, zaś firma czeka na decyzję sądu ws. decyzji wojewody.

Bogdan Dybek dodaje, że ze względu na bezpieczeństwo obecnie ustawiane są znaki. Zaznacza jednak, że „to nie podlega pod nadzór budowlany, tylko pod zarządcę drogi”. Firma zabezpiecza również zbiornik wody oraz powstający budynek przed dostępem osób trzecich.