Bieżące utrzymanie dróg pod znakiem zapytania

Urząd Gminy nadal nie podpisał umów na bieżące utrzymanie dróg na terenie gm. Jabłonna. Co więcej, nawet nie ogłoszono przetargu na to zadanie. Wiele dróg na terenie naszej gminy jest w fatalnym stanie.

– W wykonanej kilka lat temu przez gminę nakładce z destruktu, na ulicy Słonecznej w Chotomowie, powstały ogromne dziury. Bardzo utrudniają przejazd (odcinek „środkowy” ulicy Słonecznej, pomiędzy ulicami Podleśną i Księżycową). Proszę o konkretną informację, kiedy zostanie wykonany remont ulicy – pytał jeszcze w połowie marca p. Krzysztof.

Urzędnicy odpowiedzi wówczas, że wykonanie napraw poprzedzi tzw. objazd dróg, podczas którego zostanie oceniony stan dróg i będzie sporządzona lista ulic wymagających naprawy.

– Ogłoszenie przetargu na zadanie pn. „Równanie i kruszywowanie dróg gruntowych; naprawa dróg o nawierzchni asfaltowej; Bieżące naprawy brukarskie dróg gminnych, chodników, miejsc postojowych, ciągów pieszo-jezdnych i progów zwalniających oraz drobne roboty brukarskie” zostało zaplanowane na I kwartał 2018 r. – informowała gmina.

Mimo że mamy już połowę drugiego kwartału 2018 r., w Biuletynie Informacji Publicznej próżno szukać rozpisanego przetargu na bieżące utrzymanie dróg. Pod koniec kwietnia radna Teresa Gałecka zapytała, kiedy zostanie ogłoszony przetarg. Nikt z kierownictwa urzędu nie odpowiedział podczas sesji na to pytanie, ponieważ wójt, wicewójt i sekretarz nie byli wówczas obecni.

Jabłonna Dla Mieszkańców