Biblioteka z kolejnym dofinansowaniem

Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie pozyskała kolejne środki zewnętrzne. Tym razem placówka otrzymała 12 tysięcy złotych na zakup nowych książek. Te są już do wypożyczenia w jabłonowskiej bibliotece.

Nasza biblioteka ponownie uczestniczy w Programie Biblioteki Narodowej – „Zakup Nowości Wydawniczych do Bibliotek”. Jak udało się nam dowiedzieć, w tym roku na ten cel pozyskano 12.000 zł. Jabłonowska biblioteka potwierdza, że książki zakupione z tych środków finansowych, są już do wypożyczenia.

Program jest realizowany w ramach „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020”, który ma wzbogacić i odnowić księgozbiory polskich bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży. W program zaangażowały się Biblioteka Narodowa, Instytut Książki oraz Narodowe Centrum Kultury. Koordynacją zajmuje się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Gminna Biblioteka Publiczna