Będzie obradowała Komisja Budżetowa

W najbliższy poniedziałek odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Komisji Budżetowej. Radni będą debatować m.in. na temat wynagrodzenia wójta Jabłonny.

Na poniedziałek, 22 grudnia zaplanowano posiedzenie Komisji Budżetowej. Obrady rozpoczną się godz. 16.00. Według prawa lokalnego członkami komisji są przewodniczący Rady Gminy (Witold Modzelewski – na zdjęciu), jego zastępcy oraz przewodniczący poszczególnych komisji merytorycznych.

Na inauguracyjnym posiedzeniu Komisja Budżetowa będzie opiniować projekty uchwał na III Sesję Rady Gminy, które dotyczą:
– uchylenia uchwały Rady Gminy Jabłonna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu,
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna,
– zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2014 r.,
– ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jabłonna.

Także w poniedziałek spotkają się jeszcze dwie komisje. O godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju, a o godz. 12.00 Komisji Spraw Społecznych. Wszystkie komisje będą obradować w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Jabłonna Dla Mieszkańców