Będą podwyżki za wodę i ścieki

Od kwietnia mieszkańcy gm. Jabłonna zapłacą więcej za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Komisja Rozwoju zaproponowała wyższe stawki niż Urząd Gminy.

Podczas styczniowej sesji Rada Gminy zatwierdzono nowe taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie gm. Jabłonna. Urząd w projekcie uchwały zaproponował, żeby podwyższyć opłaty za wodę do poziomu 3,59 zł (+ VAT) i za ścieki do poziomu 7,70 zł (+ VAT). Opłata abonamentowa nadal miałaby wynosić 2,20 zł (+ VAT). Wcześniej stawki ostatni raz zmieniono w 2013 roku.

– Komisja Rozwoju po burzliwej dyskusji zaakceptowała ten wniosek, ale z prośbą o poprawki – rozpoczął Marek Zieliński, przewodniczący Komisji Rozwoju.

Radny stwierdził, że problem stanowi, iż gm. Jabłonna pobiera za ścieki opłaty w wysokości ok. 2.000.000 zł rocznie, natomiast koszty wynoszą 2.400.000 zł. Istnieje zatem deficyt w kwocie ok. 400.000 zł.

– Według informacji pana Dobrosielskiego (kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej – red.), cena musiałaby wzrosnąć do 10 zł, a nawet powyżej, żeby wyrównać stratę. To jednak byłaby szokująca podwyżka, na którą nie można się zgodzić – tłumaczył.

W końcu radny przedstawił stanowisko komisji, która zaproponowała, by opłata za wodę wynosiła 3,70 zł (+ VAT), a za ścieki – 8,20 zł (+ VAT). Z kolei opłata abonamentowa zostałaby podniesiona do poziomu 3 zł (+ VAT). Radny powiedział wprost, że temat jest kontrowersyjny. Zauważył też, że Referat Gospodarki Komunalnej powinien poczynić pewne oszczędności, żeby zlikwidować deficyt, gdyż podnoszenie opłat nie może być jedynym rozwiązaniem. W dyskusji głos rzadko zabierał wójt Jarosław Chodorski. Prosił tylko radnych o przegłosowanie wniosku i podkreślał, że został on zainicjowany przez Komisję Rozwoju.

Radny Wojciech Nowosiński zaznaczył, że Komisja Rozwoju nie była jednogłośna w kwestii podwyżek zaproponowanych we wniosku. „Za” było trzech radnych, ale od głosu wstrzymało się czterech.

Ponadto radny Paweł Krajewski zapytał, z czego wynika deficyt. Kierownik Eugeniusz Dobrosielski stwierdził, że główną przyczyną są przenikające do kanalizacji wody gruntowe. Przyznał również, że ścieki mogłyby być tańsze, gdyby nie były odprowadzane do oczyszczalni Czajka przez pośrednika, którym jest Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne w Legionowie. PWK i Czajka nie chcą podać rzeczywistego kosztu za metr sześcienny odprowadzanych ścieków, co sprawia, że gmina nie zna wysokości marży, jaką jest obciążana.

Następnie radni przegłosowali wniosek Komisji Rozwoju w stosunku: 8 „za” (Świątko, Modzelewski, Kowalik, Syguła, Krzyżanowski, Gałecka, Zieliński, Majewska), 3 „przeciw” (Nowosiński, Szymkowski, Krajewski) i 2 „wstrzymujące się” (Grzybek, Wodzyński). Głosowanie nad zmienioną uchwałą wyglądało prawie identycznie, tj. jedynie Tomasz Wodzyński zamiast wstrzymać się od głosu, zagłosował przeciwko.

W tym tygodniu opiszemy również dyskusję radnych na temat zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych Mennicy Invest.

Jabłonna Dla Mieszkańców