Będą obradować komisje

Radni nie będą mieli w nowym tygodniu nawet chwili oddechu. W najbliższych dniach odbędą się posiedzenia merytorycznych komisji.

Na poniedziałek (godz. 15.30) zaplanowano obrady Komisji Rewizyjnej. Jej członkowie rozpoczną przygotowania do przeprowadzenia kontroli dotyczącej wykorzystania gminnych dotacji przez fundacje w 2014 roku. Poruszony zostanie również temat kosztów poniesionych na wykonanie nakładki asfaltowej na skrzyżowaniu ul. Parkowej z ul. Wygonową w Jabłonnie.

W środę o godz. 9.00 rozpocznie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych. Radni otrzymają informację w kwestii kończącej się umowy najmu pomieszczeń dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku na ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonnie. Tematem obrad będzie także wysokość czynszów.

Dzień później, o godz. 11.00, będzie obradować Komisja Rozwoju. Na posiedzenie zostali zaproszeni przedstawiciele starostwa, aby porozmawiać o budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej z Chotomowską. Zostanie też poruszona kwestia m.in. pozyskanych i realizowanych funduszy zewnętrznych oraz złożonych wniosków na dotacje.

Wszystkie posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Jabłonna Dla Mieszkańców