Będą obradować komisje Rady Gminy

W najbliższych dniach odbędą się trzy posiedzenia merytorycznych komisji Rady Gminy. Radni będą debatować między innymi na temat organizacji akcji Lato 2015.

Jako pierwsza prace rozpocznie Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, która spotka się w poniedziałek o godz. 9.00. W środę o tej samej godzinie odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych. Z kolei obrady Komisji Rozwoju zaplanowano na godz. 11.00 w czwartek. Wszystkie posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad Komisji Bezpieczeństwa Publicznego:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Raport o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Jabłonna.
4. Przedstawienie planu Akcji Lato.
5. Sprawy różne.
6. Przyjęcie protokołu.
7. Zakończenie posiedzenia.

Porządek obrad Komisji Spraw Społecznych:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Organizacja Akcji Lato 2015. Zapoznanie się ze stanem przygotowań do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych w okresie wakacji.
4. Informacja dotycząca działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
5. Opiniowanie projektów uchwał przedmiotem, których są sprawy z zakresu działania komisji.
6. Sprawy różne.
7. Przyjecie protokołu.
8. Zakończenie posiedzenia.

Porządek obrad Komisji Rozwoju:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawy różne, w tym bieżąca korespondencja kierowana pod rozwagę lub do wiadomości komisji.
4. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu działania komisji.
5. Przedstawienie przez pracownię urbanistyczną wszystkich dotychczas uchwalonych MPZP i ich analiza.
6. Omówienie problematyki planów miejscowych możliwych do uchwalenia po uchwaleniu nowego studium.
• Jabłonna – północna część w rejonie ronda M. Potockiego (S3).
• Chotomów – rejon ulicy Partyzantów i Piusa – przebieg trasy mostowej.
• Chotomów – rejon cmentarza – temat m.in. wielkość cmentarza.
• Jabłonna – rejon Parkowa, Buchnik Las w zakresie wzdłuż wału przeciwpowodziowego.
• Jabłonna – przesądzenie szerokości ulicy Chotomowskiej.
• Jabłonna – w rejonie ulicy Leśnej – dot. zmian obowiązującego planu.
7. Informacja nt. połączenia autobusowego ul. Szkolna w Jabłonnie i Marmurowa w Warszawie.
8. Zamiana dróg Rajszew – Chotomów oraz informacja nt. stanu prawnego dróg w lesie.
9. Informacja nt. prac remontowych ulicy Dębowej w Bożej Woli oraz oświetlenia ulicy Klonowej w Bożej Woli (zgodnie z uchwalonym budżetem).
10. Informacja nt. realizacji projektu termomodernizacji budynku Zegrzyńska 2 w Jabłonnie oraz innych budynków komunalnych (zgodnie z uchwalonym budżetem).
11. Przyjęcie protokołu.
12. Zakończenie posiedzenia.

Jabłonna Dla Mieszkańców