Artystycznie w Jabłonnie

Koncert fortepianowy w wykonaniu Andrzeja Stefańskiego znalazł się w programie listopadowej odsłony cyklu „Pałacowe spotkania z muzyką”. Po koncercie w Galerii Sztuki Współczesnej „Oranżeria” odbył się wernisaż wystawy grafik autorstwa Agnieszki Cieślińskiej.

Kierownictwo cyklu zawsze starannie dobiera repertuar oraz wykonawców, co za każdym razem gwarantuje komplet widzów na sali. Tak było i tym razem. Gości powitała dyrektor Domu Zjazdów i Konferencji PAN Magdalena Grzelecka, która słowem wstępu omówiła program koncertu.

Andrzej Stefański wykonał utwory Jana Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Roberta Schumanna i Carla Marii von Weber.

Sześć Partit na klawesyn Jana Sebastiana Bacha pochodzi ze zbioru Klavierübung, zawierającego utwory o charakterze dydaktycznym, pisane dla drugiej żony kompozytora – Anny Magdaleny oraz jego syna Wilhelma Friedemanna. Partita jest utworem cyklicznym, złożonym przeważnie z kontrastujących ze sobą tańców.

Sonata E -dur op. 109 Ludwiga van Beethovena została skomponowana w 1820 roku, w ostatnim okresie twórczości kompozytora. Dzieła napisane w tym czasie są wyraźnie pogłębione intelektualnie – można spotkać się z określeniem trzech ostatnich sonat fortepianowych mianem „sonat filozoficznych”. Mają też bardzo silny wyraz emocjonalny. Zarówno formą, jak i treścią mocno odbiegają od klasycznej formy sonatowej.

Nachtstücke Roberta Schumanna, napisane w 1839 roku to cztery utwory  skomponowane po śmierci brata kompozytora.

Zaproszenie do tańca niemieckiego kompozytora i pianisty, reprezentanta epoki  wczesnego romantyzmu Carla Marii Webera, jest pierwszym walcem koncertowym  napisanym oryginalnie na cztery ręce, a obecnie wykonywanym często w wersji orkiestrowej Hectora Berlioza.

ciesielska

Tuż po koncercie w Galerii Sztuki Współczesnej „Oranżeria” otwarto wystawę prac Agnieszki Cieślińskiej. Na ekspozycję zatytułowaną „Graficzny teatr” złożyły starannie wybrane grafiki. Odnajdujemy w nich nie tylko współczesne reminiscencje, ale i bardziej odległe, greckie czy renesansowe. Dla autorki są one jak forma krawiecka, która kształtuje figurę, przylega do niej, ale też stanowi krępujący gorset. We współczesnej refleksji humanistycznej ciało ludzkie jest możliwością formowaną bardziej przez kulturę niż naturę, stąd w grafikach Agnieszki Cieślińskiej traktowane jest jak forma-wykrój, jak modele, krojone na miarę czasu, zgodnie z przemijającymi trendami, obowiązującymi wzorcami i oczekiwaniami społecznymi. Prace powstały z wykorzystaniem tradycyjnych technik, jak akwaforta, akwatinta czy sitodruk. Dzięki perfekcyjnemu opanowaniu warsztatu graficznego,  autorka porusza się w nich swobodnie, z indywidualną inwencją twórczą.

„Pałacowe spotkania z muzyką” to cykl, który zainaugurowano w 2002 roku. Organizowane w jego ramach, raz w miesiącu, występy instrumentalne i wokalne dają miłośnikom muzyki niepowtarzalną szansę uczestniczenia w wyjątkowych koncertach, poszerzania horyzontów muzycznych oraz integrują lokalną społeczność i budują pozytywny wizerunek nie tylko gminy Jabłonna, ale i całego powiatu legionowskiego. Ponadto co dwa miesiące w Galerii Sztuki Współczesnej „Oranżeria” ma miejsce wernisaż wystawy prac artystycznych. Pomysłodawcami formatu są Magdalena Grzelecka – dyrektor Domu Zjazdów i Konferencji Polskiej Akademii Nauk oraz prof. Andrzej Zieliński – profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W tym roku przedsięwzięcie swym patronatem objął Starosta Legionowski.

Powiat Legionowski