300 złotych na „Dobry Start”

Świadczenie w wysokości 300 zł w ramach rządowego programu „Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole (od I klasy szkoły podstawowej) do ukończenia przez nie 20. roku życia (w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia przez nie 24. roku życia).

Aby otrzymać świadczenie matka, ojciec lub opiekun dziecka musi złożyć wniosek. Wniosek można złożyć od 1 lipca online za pomocą bankowości elektronicznej lub przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/. Wniosek papierowy można złożyć od 1 sierpnia do 30 listopada w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie: w poniedziałki od 8 do 18, we wtorki, środy, czwartki od 8 do 16 i w piątki od 8 do 14.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata świadczenia nastąpi do końca września. Wnioski złożone od 1 września będą rozpatrzone w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

UWAGA! Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia będzie wysyłana do wnioskodawcy na adres poczty elektronicznej podanej we wniosku.

Szczegółowych informacji na temat rządowego programu „Dobry Start” udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 22 782-46-51. Informacje można uzyskać również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start. Wnioski można składać również za pomocą bankowości elektronicznej.

Źródło: Gmina Jabłonna