CHOTOMÓW. Osiedle domów jednorodzinnych na działce Zgromadzenia Sióstr Narodzenia NMP?

Wszystko wskazuje na to, że przy ul. Żeligowskiego w Chotomowie powstanie nowe osiedle domów jednorodzinnych. 26 kwietnia do Urzędu Gminy wpłynął wniosek Zgromadzenia Sióstr Narodzenia NMP o zmianę przeznaczenia działki na mieszkalne jednorodzinne, po czym urzędnicy w ekspresowym tempie przygotowali uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia nowego planu. – Zgłosiło się do mnie bardzo wielu mieszkańców z bezpośredniego sąsiedztwa tego terenu i nie chcą tej zmiany – mówiła podczas sesji radna Aneta Mrozek. Tego samego dnia, 24 maja Rada Gminy przyjęła uchwałę.

Paweł Seweryniak z Urzędu Gminy wyjaśniał podczas sesji Rady Gminy, że „na początku roku do urzędu wpłynął wniosek Zgromadzenia Sióstr, które zawnioskowały o zmianę przeznaczenia swojej działki na funkcje mieszkaniowe, sugerując to, że zamierzają się z tego miejsca wyprowadzić”.

Chodzi o wniosek, który został złożony w urzędzie 26 kwietnia. Według oficjalnych dokumentów na polecenie wójta Jarosława Chodorskiego już w ciągu kilkunastu dni urzędnicy przygotowali projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Pięknej, Żeligowskiego i Podleśnej w Chotomowie, który zakłada zmianę funkcji przeznaczenia działki należącej do Zgromadzenia Sióstr Narodzenia NMP z funkcji usług oświaty, zdrowia, opieki społecznej oraz obiektów zamieszkania zbiorowego (dom zakonny) na przeznaczenie mieszkalne jednorodzinne. – W związku z zamiarem wycofania się Zgromadzenia z tej nieruchomości – czytamy w uchwale. Ponadto zdaniem urzędników obecne przeznaczenie „skutkuje zamrożeniem inwestycyjnym przedmiotowej działki”.

Źródło: Urząd Gminy Jabłonna

– Opracowanie pt. „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w kadencji 2014-2018 oraz ocena aktualności studium i planów miejscowych gminy Jabłonna” stanowiące załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Jabłonna nr IV/51/2019 z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Jabłonna nie wskazało zasadność przystąpienia do zmiany w/w fragmentów planów miejscowych, niemniej Wójt Gminy Jabłonna ocenił zasadność zgłoszonych potrzeb zarówno ze strony Zgromadzenia Sióstr Narodzenia NMP jak również ze strony gminy Jabłonna – poinformował Urząd Gminy.

Mieszkańcy nie chcą zmiany planu

Tuż po przedstawieniu projektu uchwały, radna Aneta Mrozek poinformowała, że będzie głosowała przeciwko.

– Zgłosiło się do mnie bardzo wielu mieszkańców z bezpośredniego sąsiedztwa tego terenu i nie chcą zmiany tego planu. Zwłaszcza, że jak powiedział przed chwilą pan Seweryniak plan był zmieniany dwa lata temu i kolejna zmiana nie do końca jest tutaj potrzebna. Mieszkańcy wtedy wiedzieli o zmianie i wszystkie sugestie były zgłaszane, dlatego nie widzę potrzeby kolejnej zmiany. Państwo mówiliście, że słuchacie głosu mieszkańców, więc go teraz przedstawiam. Mieszkańcy nie chcą zmiany tego planu – zwróciła się do radnych Aneta Mrozek.

Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Nowosiński poinformował, że jego zdaniem mieszkańcy mieli bardzo dużo czasu, żeby zaktywizować się, ale do urzędu nie wpłynęło żadne pismo z listą podpisów. – Używanie słowa „mieszkańcy” w liczbie mnogiej to jest daleko idąca moim zdaniem sugestia – kpił z radnej Wojciech Nowosiński.

Ostatecznie uchwała została przegłosowana przez Radę Gminy. 11 radnych było „za”, 2 „przeciw”, 1 wstrzymał się od głosu, zaś 1 był nieobecny.

Komentarze

  • 13 czerwca 2021 at 09:23
    Link

    Widać są równi i równiejsi. W Jabłonnie w sąsiedztwie (pół kilometra) od cmentarza zrobili tylko budowę przemysłową. Na własnej działce 5tys m2 nie możesz domu postaeić bo za blisko przyszłego cmentarza. Gdyby były to działki kleru pewnie już było piękbe osiedle mieszkaniowe?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *