Absurd drogowy w Jabłonnie. Mieszkanka: te słupki stwarzają dodatkowe niebezpieczeństwo

Gmina Jabłonna przeznaczyła 250 tysięcy złotych na pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego, w ramach której zakupiono m.in. 285 słupków drogowych. Słupki zamontowano na ul. Modlińskiej w Jabłonnie na odcinku od kościoła do lasu. – Powyższe elementy przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Jabłonna – wyjaśniał już w maju Wojciech Nowosiński, przewodniczący Rady Gminy. Okoliczni mieszkańcy nie są jednak zadowoleni z tej inwestycji.

– Kto może wyjaśnić, po co w Jabłonnie w stronę NDM, stawiane są dziesiątki słupków? – pyta nasz czytelnik.

– Witam, mam pytanie odnośnie stawiania słupków na chodniku i ścieżce rowerowej w Jabłonnie. Codziennie przejeżdżając obok, zastanawiam się nad celem tej inwestycji. Jak dla mnie stwarza to tylko dodatkowe niebezpieczeństwo, nie wspominając o utrudnieniach takich jak wjazd dużego samochodu na posesję. W niektórych miejscach takie słupki stoją co 50 cm – 1 m. Może są Państwo w stanie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest cel takich słupków? Czy była to inwestycja konieczna? – dopytuje kolejna czytelniczka.

Poza tym słupki uniemożliwiają kierowcom parkowanie aut przed posesjami. Szczególnie niezadowoleni mogą być klienci sklepu spożywczego, gdzie przez to miejsca parkingowe ograniczono do minimum. Czytelnicy zwracają również uwagę, że słupki stwarzają zagrożenie dla… rowerzystów, ponieważ są czarne i wieczorami mogą być mniej widoczne.

Źródło: czytelnik

MZDW: inwestorem jest Gmina Jabłonna

Sprawę dotyczący tej inwestycji postanowiliśmy wyjaśnić w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, ponieważ ul. Modlińska jest drogą wojewódzką. – Zadanie jest realizowane na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, a Gminą Jabłonna w sprawie pomocy rzeczowej oraz określenia ramowych zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji zadania polegającego na umieszczeniu słupków drogowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 630 na terenie gminy Jabłonna – informuje Patryk Pawlak, wz. Rzecznika Prasowego MZDW.

Patryk Pawlak dodaje, że porozumienie zawarte z Gminą Jabłonna zakłada ustawienie 285 słupków drogowych zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Rada Gminy określiła wartość udzielonej pomocy rzeczowej na kwotę 250 tysięcy złotych. Inwestycja ma zostać wykonana do końca tego roku.

Zapytaliśmy MZDW również:

  • W jakim celu instalowane są słupki? Dlaczego zdecydowano się na tak dużą liczbę słupków?
  • Ile ogólnodostępnych miejsc parkingowych znajduje się na odcinku, na którym zamontowane są/zostaną słupki?
  • Słupki zamontowano przy sklepie spożywczym. Do tej pory można było parkować samochody przed sklepem. Gdzie teraz można parkować auta, aby móc wysiąść i pójść zrobić zakupy?

Przedstawiciel MZDW poinformował nas, że w celu uzyskania odpowiedzi na te pytania, powinniśmy zgłosić się do „inwestora budowy ścieżki pieszo-rowerowej, którym jest Gmina Jabłonna”. Niestety, mimo pytań wysłanych dwa tygodnie temu, Urząd Gminy nadal nie znalazł czasu na udzielenie informacji w sprawie słupków przy ul. Modlińskiej.

Źródło: Urząd Gminy Jabłonna

Radni przegłosowali uchwałę w maju

Jak udało się nam ustalić, decyzja w sprawie inwestycji zapadła już wiosną. Urząd Gminy przygotował uchwałę na sesję 24 maja, która zakładała udzielenie „pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego poprzez realizację zadania polegającego na zakupie słupków drogowych oraz wykonaniu urządzeń i znaków zwiększających bezpieczeństwo na przejazdach rowerowych i przejściach dla pieszych”.

Gmina Jabłonna zabezpieczyła na ten cel 250 tysięcy złotych. W ramach inwestycji prace miały zostać wykonane w czterech lokalizacjach na ul. Modlińskiej: w Jabłonnie na odcinku od lasu do kościoła, w Rajszewie na wysokości ul. Golfowej, w Bożej Woli na wysokości ul. Klonowej i w Bożej Woli na wysokości ul. Dębowej i ul. Modrzewiowej. Jak wówczas informowano, inwestycja ma wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

– Jak państwo doskonale wiecie, realizowaliśmy i realizujemy projekt budowy dróg rowerowych na terenie gm. Jabłonna, m.in. wzdłuż drogi wojewódzkiej. I w tym też zakresie projekt uchwały dotyczy, a bardziej szczegółowo tych miejsc, które zostały podczas realizacji tych ścieżek rowerowych czy dróg rowerowych zrealizowane, czyli te przejazdy rowerowe, to są cztery miejsca na terenie gm. Jabłonna na drodze wojewódzkiej (…). W tym zakresie przygotowujemy organizację ruchu, mieszkańcy wsi Rajszew również przeznaczali środki z funduszu sołeckiego na poprawę bezpieczeństwa właśnie na tych przejazdach rowerowych, żeby znalazły się dodatkowe elementy, które poprawiają bezpieczeństwo w tym zakresie (…). Dziękuję i bardzo proszę o przegłosowanie tego projektu – apelował w maju do radnych wójt Jarosław Chodorski.

Za podjęciem uchwały zagłosowało 14 radnych, natomiast 1 był nieobecny podczas głosowania.