Co z pieniędzmi za (zlikwidowaną) linię dowozową?

Mieszkańcy Chotomowa już od lutego nie mogą korzystać ze zlikwidowanej linii dowozowej obsługującej trasę PKP Chotomów – PKP Legionowo. Wójt Jarosław Chodorski woli przeznaczyć zaoszczędzone środki na inne linie komunikacyjne niż na budowę chodnika w Chotomowie.

Czytaj dalej

Odchodzi SITA, przychodzi MPK. Co z naszymi odpadami?

Prawdopodobnie MPK z Ostrołęki od lipca zastąpi firmę SITA Polska i będzie odpowiedzialne za odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gm. Jabłonna. Mieszkańców będzie obsługiwać przedsiębiorstwo, z którym bez żalu rozstaje się Legionowo.

Czytaj dalej

Poznamy plan wójta na skanalizowanie i zwodociągowanie gminy

– Nie oczekuję odpowiedzi teraz, ale czy mogliby panowie przedstawić na majowej sesji efekty kilkumiesięcznej pracy? – zwrócił się do wójta i jego zastępcy Witold Modzelewski. W następnym miesiącu wójt Chodorski będzie musiał zaprezentować plan zwodociągowania i skanalizowania gm. Jabłonna.

Czytaj dalej

Rada Gminy uchwaliła nieaktualne studium

Radni uchwalili studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna. Kilka minut później wyrazili zgodę na przystąpienie do prac nad opracowaniem… kolejnego studium. Wywołało to zdziwienie wśród niektórych mieszkańców, którzy byli obecni na sesji.

Czytaj dalej